Biyernes, Oktubre 7, 2016

PROYEKTO SA IKALAWANG MARKAHAN SA ARALING PANLIPUNAN VII

PART I

EBOLUSYONG BIYOLOHIKAL SA ASYA

PANUTO: SAGUTIN O IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD:


1. IPALIWANAG ANG PRINSIPYO NATURAL SELECTION NI CHARLES DARWIN.
2. ANU-ANONG PARAAN ANG GINAGAMIT NG MGA SIYENTISTA SA PAG-AARAL NG EBOLUSYON NG TAO?
3. IPALIWANAG ANG PAGBABAGO SA KAPALIGIRAN NG DAIGDIG SA PANAHON NG GLACIAL AT INTERGLACIAL NOONG PANAHON NG PLEISTOCENE.
4. SAAN NATAGPUAN ANG MGA FOSSIL NG MGA DRYOPITHECUS AT RAMAPITHECUS?
5. ANO ANG KAIBAHAN NG ANY0 NG CHIMPANZEE SA SAHELANTHROPUS TCHADENSIS AT ARDIPITHECUS RAMIDUS?
6. IKUMPARA ANG PAGKAKAIBA AT PAGKAKAPAREHO NG MGA SPECIES NG AUSTRALOPITHECUS.
7. PAANO NAGING KAPAKI-PAKINABANG ANG BIPEDALISM SA PANINIRAHAN SA DAMUHAN O SAVANNA?
8. ANO ANG KAIBAHAN NG PAGKAIN NG AUSTRALOPITHECUS AT HOMO?
9. PAANO ITO NAKAAPEKTO SA ANYO NG KANILANG MGA NGIPIN?
10. IPALIWANAG:
A. HOMO
B. RADIOCARBON DATING
C. POTASSIUM-ARGON DATING
D. PANAHONG GLACIAL
E. ARTIFACT
F. PANAHONG PLIOCENE
G. EBOLUSYON
H. PANGEA
I. ASYA

EBOLUSYONG KULTURAL SA ASYA

PANUTO: SAGUTIN O IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD:

1. ANO ANG NEOLITHIC REVOLUTION?
2. ANO ANG URBAN REVOLUTION?
3. PAANO NATUKLASAN NG MGA SINAUNANG TAO ANG PAGGAMIT NG TANSO?
4. ANU-ANO ANG NAGING KABUTIHAN NG BAKAL?
5. BAKIT TANSO ANG UNANG NATUKLASAN?
6. IPALIWANAG:
A. PALEOLITIKO
B. MESOLITIKO
C. NEOLITIKO
D. MESOPOTAMIA
E. PANAHON NG METAL
F. MGA UNANG MAGSASAKA SA ASYA

SINAUNANG KABIHASNAN SA ASYA

PANUTO: SAGUTIN O IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD:


1. ANO ANG KABIHASNAN?
2. ANO ANG SIBILISASYON?
3. ANU-ANO ANG PANGUNAHING KATANGIAN NG KABIHASNAN?
4. BAKIT HUGIS BUNDOK ANG MGA ZIGGURAT?
5. ANU-ANO ANG KONTRIBUSYON NG MGA SUMERIAN SA KABIHASNANG PANDAIGDIG?
6. BAKIT KULANG NA KULANG ANG KAALAMAN TUNGKOL SA KABIHASNANG INDUS?
7. ANU-ANO ANG CLUE NG MGA EKSPERTO UKOL SA RELIHIYON AT URING PANLIPUNAN NG MGA DRAVIDIANS?
8. PAANO NAGLAHO ANG KABIHASNANG INDUS?
9. ANU-ANO ANG MGA PALIWANAG NG MGA ISKOLAR UKOL SA PAGKAWALA NG INDUS?
10. BAKIT TINAWAG NA YELLOW RIVER ANG HUANG HO?
11. PAANO HINUBOG NG KAPALIGIRAN ANG MGA KULTURA NG NEOLITIKONG PAMAYANAN NG YANGSHAO AT LUNGSHAN?

12. ANO ANG KAIBAHAN NG LUNGSOD NG SHANG SA MGA LUNGSOD NG SUMER AT INDUS?
13. ANO ANG PINATUNAYAN TUNGKOL SA KABIHASNANG SHANG NG MGA NAHUKAY NA ORACLE BONES?
14. ANO ANG NAGING KAHALAGAHAN NG PAGSULAT NG TSISNO SA KABIHASNANG SHANG AT SA SUSUNOD PANG MGA DINASTIYA?
15. IPALIWANAG:
A. TEMPLO
B. CALLIGRAPHY
C. SCRIBE
D. PARNG-HARI
E. PICTOGRAPH
F. CUNEIFORM

MGA KAISIPANG ASYANO SA PAGBUO NG IMPERYO

PANUTO: SAGUTIN O IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD:


1. ANO ANG TINGIN NG MGA SINAUNANG TSINO SA KANILANG EMPERADOR?
2. ANO ANG MANDATE OF HEAVEN?
3. SINO SI AMATERASU?
4. IPALIWANAG ANG KAHALAGAHAN NI AMATERASU SA JAPAN.
5. ANU-ANO ANG TUNGKULIN NG MGA SINAUNANG HARI SA TIMOG SILANGANG ASYA?
6. ANO ANG IBIG SABIHIN NG DEVARAJA?
7. ANO ANG IBIG SABIHIN NG CAKRAVARTIN?
8. BAKIT MAHALAGA ANG MGA BUNDOK AT MONUMENTONG ISTRUKTURA PARA SA MGA TAGA-TIMOG SILANGANG ASYA?
9. ANO ANG PANANAW NG PAMAYANANG MUSLIM UKOL SA CALIPH AT MGA SULTAN?
10. ANO ANG MGA KATUNGKULAN NG CALIPH?

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: KANLURANG ASYA

PANUTO: SAGUTIN O IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD:

1. BAKIT MAHALAGA ANG RIYAL ROAD?
2. ANO ANG KAHULUGAN NG KABIHASNANG HELLENESTIC?
3. TUKUYIN SA KASALUKUYANG MAPA NG ASYA KUNG SAAN MATATAGPUAN ANG BYZANTINE O STANBUL.
4. BAKIT TINAGURIANG "GINTONG PANAHON NG ISLAM" ANG PAMUMUNO NI ABBASID CALIPHATE?
5. SA IYONG PALAGAY, BAKIT LUMAKAS ANG IMPERYONG OTTOMAN AT MATAGUMPAY NA NANAKOP NG MARAMING TERITORYO?

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: SILANGAN AT HILAGANG ASYA

PANUTO: SAGUTIN O IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD:


1. ANU-ANONG PAGBABAGO ANG ISINAGAWA NI SHI HUANGDI UPANG PAGTIBAYIN ANG KANYANG KAPANGYARIHAN?
2. ANU-ANO ANG MAHAHALAGANG KAGANAPAN SA PANAHON NG HAN?
3. ANO ANG MGA KONTRIBUSYON NG DINASTIYANG TANG AT SONG UPANG MAGKAROON NG KASAGANAAN SA CHINA NOONG PANAHONG IYON?
4. PAANO PINANATILI NI KUBLAI KHAN ANG TRADISYONG MONGOL SA KANILANG HANAY NOONG SAKOP NILA ANG CHINA?
5. PAGHAMBINGIN ANG SAKLAW NA TERITORYO AT KATANGIAN NG TATLONG KAHARIAN.
6. ANU-ANONG IMPLUWENSYANG TSINO ANG HINIRAM NG MGA KOREAN?
7. PAANO NILA ITO BINAGO UPANG TUMUGMA SA PANGANGAILANGAN NILA?
8. ANO ANG MAHAHALAGANG KAGANAPANG KULTURAL SA PANAHONG HEIAN?
9. ANO ANG MGA HALIMABAWA NG IMPLUWENSYANG TSINO SA JAPAN?
10. IPALIWANAG KUNG ANO ANG BAKUFU AT SHOGUNATO?
11. SINU-SINO SINA MAODUN AT ATTILA?
12. MAGBIGAY NG MGA TAKTIKA SA PAKIKIDIGMA NG MGA MONGOL.
13. BAKIT MAHALAGA ANG KABAYO SA PAKIKIDIGMA NG MGA MONGOL?
14. BAKIT HINDI TUMAGAL ANG IMPERYONG BINUO NI TIMUR SAMANTALANG TUMAGAL NAMAN ANG IMPERYONG ITINATAG NI OSMAN?
15. ALIN SA DINASTIYA NG CHINA ANG MAHUSAY NA NAMAHALA SA BANSA? IPALIWANAG.
16. MAKABUBUTI BA SA ISANG BANSA ANG PAMAMAHALA NG DINASTIYA? PANGATWIRANAN.

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: TIMOG ASYA

PANUTO: SAGUTIN O IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD:


1. ILARAWAN ANG KATANGIAN NG MGA INDO-ARYAN.
2. IPALIWANAG ANG PAMUMUNO NG INDO-ARYAN.
3. SAAN ITINATAG ANG MGA UNANG PAMAYANAN NG MGA INDO-ARYAN?
4. ANO ANG SISTEMANG CASTE?
5. ISA-ISAHIN ANG APAT NA PANGKAT SA SISTEMANG CASTE.
6. IBIGAY ANG HANAPBUHAY NG BAWAT PANGKAT SA SISTEMANG CASTE.
7. SINO SI ALEXANDER THE GREAT?
8. IPALIWANAG ANG PAMUMUNO NI ASOKA MATAPOS NIYANG YAKAPIN ANG BUDDHISM.
9. BAKIT MAHALAGA ANG BODHISATTVA?
10. ANU-ANO ANG MABUTING PATAKARAN NA IPINATUPAD NI AKBAR?
11. BAKIT IPINATAYO NI SHAH JEHAN ANG TAJ MAHAL?
12. IPALIWANAG:
A. KONSEHO
B. NALUPIG
C. NIRVANA
D. PAMAMAYANI
E. PANCHATANTRA
F. RIG-VEDA
G. SUDRAS
H. SULTANATO
I. VAISHYA
J. VEDAS

ANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON: TIMOG SILANGANG ASYA

PANUTO: SAGUTIN O IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD:


1. ANO ANG DALAWANG PANANAW NA MAAARING GAMITIN SA PAG-AARAL NG KASAYSAYAN NG TIMOG SILANGANG ASYA?
2. PAANO IPINAPAKITA SA PANAHONG NEOLITIKO NA MAY NABUO NANG SARILING KULTURA ANG TIMOG SILANGANG ASYA BAGO PA MAN LUMAGANAP DITO ANG MGA IMPLUWENSYANG INDIAN AT TSINO?
3. MAGBIGAY NG HALIMBAWA NG KATUTUBONG KAUGALIAN NG VIETNAM NA NAPANATILI NITO SA KABILA NG IMPLUWENSYANG TSINO.
4. IPALIWANAG ANG MAHAHALAGANG KATUNGKULAN NG MGA HARING KHMER.
5. BAKIT SINASABING MAY PAGKAKAHAWIG ANG KASAYSAYAN NG KAHARIAN NG PAGAN SA KAHARIAN NG ANGKOR?
6. ANO ANG NAGING DAHILAN SA PAGIGING MAKAPANGYARIHAN NG SRIVIJAYA?
7. ANO ANG MGA NAGING HAMON SA KAPANGYARIHAN NG MAJAPAHIT?
8. BAKIT MASASABING MAYAMAN ANG KULTURANG PILIPINO?
9. IPALIWANAG:
A. PANANAW
B. TRADISYON
C. RELIKYA
D. MIGRASYON
E. KABIHASNAN

MGA RELIHIYON SA TIMOG AT KANLURANG ASYA

PANUTO: SAGUTIN O IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD:


1. IPALIWANAG:
A. HINDUISM
B. BUDDHISM
C. JAINISM
D. SIKHISM
E. JUDAISM
F. KRISTIYANISMO
G. ISLAM
H. ZOROASTRIANISM
2. IBIGAY ANG LIMANG DOKTRINA NG ISLAM
3. ANO ANG KARMA?
4. IPALIWANAG ANG KAUGNAYAN NG KARMA SA REINKARNASYON.
5. ISA-ISAHIN ANG APAT NA KATOTOHANAN AT WALONG LANDAS. BAKIT MAHALAGA ANG MGA ITO SA BIDDHIST?
6. ANO ANG AHIMSA?
7. ANO ANG LIMANG PANGUNAHING BISYO?
8. IBIGAY ANG SAMPUNG UTOS NG DIYOS NA TINANGGAP NI MOISES:
9. ANO ANG KAHALAGAHAN NI HESUKRISTO SA MGA KRISTIYANO?
10. TALAKAYIN ANG LIMANG HALIGI NG ISLAM.
11. SINO SI ZARATHUSTRA?
12. ANO ANG ZEND AVESTA?
13. PAANO MO IGINAGALANG ANG RELIHIYON NG IBANG TAO?
14. ALIN SA MGA TURO NG INYONG RELIHIYON ANG HINDI MO NAKAKALIGTAANG SUNDIN? BAKIT?
15. ANO ANG RELIHIYON?
16. BAKIT MAHALAGA ANG RELIHIYON?

MGA RELIHIYON AT PILOSOPIYA SA SILANGAN, HILAGA, AT TIMOG SILANGANG ASYA

PANUTO: SAGUTIN O IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD:

1. IPALIWANAG:
A. PILOSOPIYA
B. CONFUCIANISM
C. TAOISM
D. LEGALISM
E. BUDDHISM
F. ZEN BUDDHISM
G. LAMAISM
H. SHINTO
I. SHAMANISM
J. ANISMISM
2. ANO ANG MGA NAGING IMPLUWENSYA AT EPEKTO NG CONFUCIANISM SA TRADISYUNAL NA LIPUNANG TSINO?
3. ANO ANG WU-WEI? IPALIWANAG
4. BAKIT MARAHAS NA PILOSOPIYA ANG LEGALISM?
5. IPALIWANAG KUNG PAANO UMANGKOP ANG BUDDHISM SA KULTURANG TSINO.
6. BAKIT NAGING POPULAR SA MGA HAPONES ANG ZEN BUDDHISM?
7. BAKIT MAHALAGA ANG DALAI LAMA PARA SA MGA TIBETAN?
8. ANO ANG KAMI? SINU SINO ANG KAMI? PAANO SILA SINASAMBA?
9. ANO ANG SHAMAN?
10. ANU-ANO ANG KAHALAGAHAN NG SHAMAN SA LIPUNAN NG MONGOLIA SA PANAHONG TRADISYUNAL?
11. ANO ANG BABAYLAN?
12. ANO ANG PINAGKAIBA NG BABAYLAN SA BISSU?
13. BAKIT MAHALAGA ANG BABAYLAN AT BISSU SA TRADISYUNAL NA LIPUNAN NG TIMOG SILANGANG ASYA?
14. PAANO NAKARATING ANG BUDDHISM AT HINDUISM SA TIMOG SILANGANG ASYA?
15. ANO ANG SUFISM? PAANO ITO NAGING POPULAR SA TIMOG SILANGANG ASYA?
16. PAANO NAIMPLUWENSYAHAN NG RELIHIYON ANG IYONG BUHAY?
17. ANONG MGA PROYEKTO NG INYONG RELIHIYON ANG INYONG SINUSUPORTAHAN? BAKIT?

SINAUNANG KABABAIHAN SA ASYA

PANUTO: SAGUTIN O IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD:

1. ANO ANG CODE OF HAMMURABI?
2. ANO NAMAN ANG CODE OF MANU?
3. ANO ANG MAPAPANSIN NINYO SA MGA DIYOSA NG ASYA?
4. ANO ANG MAHALAGANG PAPEL NG REYNA NG HITTITE KAUGNAY SA KANILANG RELIHIYON?
5. PAANO PINAIRAL NG BIDDHISM AT CONFUCIANISM ANG MABABANG KALAGAYAN NG BABAE?
6. IPALIWANAG ANG ILANG KAUGALIAN NA NAGPABABA SA KALAGAYAN NG KABABAIHAN.
7. PAANO MO IPINAKIKITA ANG IYONG PAGGALANG SA MGA BABAING KAMAG-ARAL?
8. DAPAT BANG BIGYAN NG PAGKAKATAON ANG MGA BABAING MAG-AARAL NA MAMUNO SA MGA SAMAHAN NG MGA MAG-AARAL SA PAARALAN? IPALIWANAG.
9. ANO ANG DOWRY? DOTE?

MGA PAMANA NG SNAUNANG ASYANO SA DAIGDIG

PANUTO: SAGUTIN O IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD:

1. ANU-ANONG MGA BAGAY MULA SA MESOPOTAMIA ANG MAGPAHANGGANG NGAYON AY GINAGAMIT PA RIN NG TAO?
2. ANU-ANO ANG MAHALAGANG AMBAG NG KABIHASNANG INDIAN NA NAGPAYAMAN SA LARANGAN NG PANITIKAN?
3. IPALIWANAG:
A. ACUPUNCTURE
B. AYURVENDA
C. CUNEIFORM
D. EDUBBA
E. KABIHASNAN
F. SIBILISASYON
G. HAIKO
H. KOWTOW
I. NOMADIKO
J. PILOSOPIYA
K. SANSKRIT
L. VEDAS
M. ZIGGURAT
N. CALLIPGRAPHY
O. PICTOGRAPH
P. COMPASS
Q. ALGEBRA
R. HUANG HO
S. MESOPOTAMIA
T. NEOLITIKO
U. MESOLITIKO
V. PALEOLITIKO
W. CHARLES DARWIN
X. AUSTRALOPITHECUS
Y. HOMO SAPIENS SAPIENS
Z. EBOLUSYON

PART II

PANUTO: PUNAN NG TAMANG NILALAMAN ANG MGA SUMUSUNOD NA TABLE:

EBOLUSYON NG TAO
KATANGIAN
KAKAYANAN


PANAHON NG BATO
NATUKLASAN
PAMUMUHAY


KABIHASNAN SISTEMANG PAMPULITIKA SISTEMANG PANLIPUNAN SISTEMANG PANRELIHIYON SISTEMANG PANG-EKONOMIYA SISTEMANG PAGSULAT

IMPERYO
PAG-UNLAD/KONTRIBUSYON PAGBAGSAKDINASTIYA SA CHINA
PANGYAYARI
PAGBAGSAKDINASTIYA SA KOREA
PANGYAYARI
PAGBAGSAKDINASTIYA SA JAPAN
PANGYAYARI
PAGBAGSAK


RELIHIYON
NAGTATAG
BANAL NA AKLAT
MGA ARAL


ILANG PILOSOPIYA AT RELIHIYON SA SILANGAN AT TIMOG SILANGANG ASYA (10)

PILOSOPIYA PANAHON NG PAG-USBONG
NAGTATAG
MGA ARAL O DOKTRINA
DAMBANA O LUGAR NA SAGRADO


GOVERNMENT OFFICIALS 2016

PANUTO: IBIGAY ANG KASALUKUYANG OPISYAL NG PAMAHALAAN NA NAMUMUNO SA MGA SUMUSUNOD:


1.PRESIDENT OF THE PHILIPPINES
__________________________________
2.VICE PRESIDENT OF THE PHILIPPINES
__________________________________
3.CHIEF JUSTICE
__________________________________
SENATE PRESIDENT __________________________________
SPEAKER OF THE HOUSE __________________________________
4.CABINET:
DEPARTMENT OF EDUCATION __________________________________
DEPARTMENT OF JUSTICE __________________________________
DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS __________________________________
DEPARTMENT OF TRASPORTATION __________________________________
DEPARTMENT OF ENERGY __________________________________
DEPARTMENT OF AGRARIAN REFORM __________________________________
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS ____________________________
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT ___________________________
DEPARTMENT OF TOURISM __________________________________
EXECUTIVE SECRETARY __________________________________
OFFICE OF THE PRESIDENTIAL SPOKESPERSON __________________________________
DEPARTMENT OF FINANCE __________________________________
DEPARTMENT OF INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT
DEPARTMENT OF HEALTH __________________________________
DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT __________________________________
DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENSE __________________________________
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY __________________________________
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION __________________________________


PART IV

SARILING PANANAW


ANO ANG MGA NATUTUNAN MO SA GAWAING ITO? ISA-ISAHIN.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAKATULONG BA ITO SA IYONG PAG-AARAL? BAKIT?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Walang komento:

Mag-post ng isang Komento