Lunes, Setyembre 26, 2016

Araling Panlipunan Grade VII - Takda at Pangkatan 2-5

TAKDANG ARALIN

1. ALAMIN ANG NAGING KONTRIBUSYON AT PAGBAGSAK NG MGA SUMUSUNOD:
A. ANG PAGLITAW NG MGA KATUTUBONG IMPERYO SA MESOPOTAMIA
B. ANG KABIHASNAN NG MGA KALAPIT-LUGAR NG MESOPOTAMIA
C. ANG PAGLITAW NG IBA PANG MGA KATUTUBO AT NG MGA DAYUHANG IMPERYO SA REHIYON
D. ANG PAG-UNLAD NG KABIHASNANG ARAB-ISLAMIC
E. MGA PANANALAKAY NG MGA TURK AT MONGOL

PANGKATAN

GROUP #1
ANG PAGLITAW NG MGA KATUTUBONG IMPERYO SA MESOPOTAMIA
IMPERYONG SUMERIAN
IMPERYONG AKKADIAN
IMPERYONG BABYLONIAN
IMPERYONG ASSYRIAN
IMPERYONG CHALDEAN

GROUP #2
ANG KABIHASNAN NG MGA KALAPIT-LUGAR NG MESOPOTAMIA
ARAMEAN
LYDIAN
PHOENICIAN
HEBREW
HITTITE

GROUP #3
ANG PAGLITAW NG IBA PANG MGA KATUTUBO AT NG MGA DAYUHANG IMPERYO SA REHIYON
IMPERYONG PERSIAN O ACHAEMENID
IMPERYONG MACEDONIAN
IMPERYONG ROMAN
IMPERYONG PARTHIAN
IMPERYONG SASSANID

GROUP #4
ANG PAG-UNLAD NG KABIHASNANG ARAB-ISLAMIC
SI MUHAMMAD AT ANG SIMULA NG ISLAM
ANG ORTHODOX CALIPHATE
ANG UMAYYAD CALIPHATE
ANG ABBASID CALIPHATE

GROUP #5
MGA PANANALAKAY NG MGA TURK AT MONGOL
ANG IMPERYONG SAFAVID
ANG OTTOMAN
CALIPHATE AT CALIPH
DOKTRINA NG ISLAM

GABAY:
1. ALAMIN ANG MGA MAHAHALAGANG DETALYE, PAMUMUNO, AT IBA PA.
2. ALAMIN ANG KANILANG PAGLITAW AT PAGBAGSAK
3. MAGSIYASAT UKOL SA KANILANG KONTRIBUSYON

JOURNAL #6

"ANG MGA NAPAKINABANGAN KO SA KONTRIBUSYON NG MGA NAUNANG IMPERYO NG ASYA"

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento