Lunes, Hulyo 18, 2016

Teaching Log: Araling Panlipunan Grade 7-4

Bilang ng Araw:3-4                                         
Saklaw na Petsa:July 11-15, 2016

Pamantayang PangnilalamanNalalaman ang mga Yamang Likas ng Asya
Pamantayang Pangkasanayan:
a. Naipapaliwanag ang mga yamang likas ng Asya sa paghahating heograpiko: Silangan, Timog-Silangang, Timog, Kanluran at Hilagang Asya;
b. Nailalarawan ang mga suliranin at isyung pangkapaligiran; at
c. Natutukoy ang kaugnayan ng mga Asyano sa yamang likas ng Asya, isyu, at suliraning pangkapaligiran.

I. Nilalaman
A. Markahan1 ; Unang Markahan
   Aralin; Mga Likas na Yaman ng Asya

B. Sanggunian
Grade 7 Learner's Module (LM)pahina 46-54
Grade 7 Teaching Guide (TG)
Iba pang sanggunianInternet/google/old Asian History books

C. Mga kagamitang PanturoWorld Map, Visual Aids

II. Pamamaraan

A. Alamin
     - Panimulang GawainDaily routine, attendance, balitaan
     - Journal Logging“Bakit Mahalaga ang Balanseng Ekolohikal?”
     - Gawaing Bahay
>Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod:
1. Ano ang biodiversity? Ano kaya ang nakasisira rito?
2. Alamin ang suliranin at isyung pangkapaligiran.
3. Alamin ang mga suliraning pangkapaligiran sa Asya.
 (Groupings)
A. Mga suliraning pangkapaligiran
B. Mga mungkahing solusyon
*maaaring gumawa ng maikling dula, tula, sayaw at iba p

B. Paunlarin / Linangin
Balik-aralKlima ng bawat rehiyon, pacific ring of fire, likas na yaman sa asya
- PagbabalangkasMga Suliraning Pangkapaligiran sa Asya
- Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LMPp. 36-54
- Pagtalakay sa Aralin:
  a. Gawain (1st day): Pangkatan: Sularanin at Solusyong Pangkapaligiran
  b. Mga pamprosesong TanongAno ang kinalaman ng tao sa yamang likas at pagkasira nito? Ano kaya ang epekto sa tao ng mga pagkasira ng kapaligiran? Bakit kailangang alagaan ang kapaligiran?
C. Pagnilayan at Unawain
-Balik-aralPresentasyon ng bawat grupo
-Pagbabalangkas (pwede ang graphic organizer)Mga Suliraning Pangkapaligiran/Mungkahing Solusyon sa bawat Suliranin
-Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LM: Pp. 36-54
-Pagtalakay sa Aralin:
 a. GawainTalakayan: Biodiversity, pagkasira, isyu at suliraning pangkapaligiran
 b. Mga pamprosesong Tanong: Bilang mag-aaral, ano ang nakikita mong program upang maiwasan ang isyu at suliraning pangkapaligiran?

D. Gawin / IlipatIpaliwanag: Biodiversity, Isyu at Suliraning Pangkapaligiran

III. Takdang Aralin:
(one whole)
Sagutin ang ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod:
1. Ano ang Pangkat Etnolingguwistiko?
2. Alamin ang iba’t ibang pangkat etnolingguwistiko sa Asya. Humanap ng larawan nito.
3. Paano nagkakaroon ng komunikasyon ang mga pangkat etnolingguwistiko sa Asya?
4. Ano ang kahalagahan ng wika sa isang lugar?

 (Pangkatan)
Pangkat etnolingguwistiko ng bawat rehiyon sa asya:
Group 1: Hilagang Asya
Group 2: Kanlurangang Asya
Group 3: Timog Asya
Group 4: Silangang Asya
Group 5: Timog Silangang Asya

(Journal)
“Pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba”

Sanggunian:
Grade 7 Learner's Module (LM) > pahina 55-69
Grade 7 Teaching Guide (TG)
Iba pang sanggunian> Google, youtube, internet, Asian History Books

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento