Martes, Hulyo 26, 2016

Teaching Log: Araling panlipunan Grade 7-5

Bilang ng Araw:3-4                                         
Saklaw na Petsa:July 18-22, 2016

Pamantayang PangnilalamanLubos na mauunawaan at makikilala ang mga Pangkat Etnolingguwistiko ng Asya

Pamantayang Pangkasanayan:
A. Naipaliliwanag ang mga pangkat etnolingguwistiko sa Asya;
B. Napapahalagahan ang wika tradisyon, kultura, at pagkakakilanlan ng bawat pangkat etnolingguwistiko ng limang rehiyon sa Asya; at
C. Natutukoy ang iba’t ibang pangkat sa bawat rehiyon. 

I. Nilalaman
A. Markahan1 ; Unang Markahan
   Aralin:   ; Pangkat Etnolingguwistiko

B. Sanggunian
Grade 7 Learner's Module (LM): Pp. 55-69
Grade 7 Teaching Guide (TG)
Iba pang sanggunianInternet/google/old Asian History books

C. Mga kagamitang PanturoWorld Map, Visual Aids

II. Pamamaraan
A. Alamin / Paghahanda
     - Panimulang GawainDaily routine, attendance, balitaan

     - Journal Logging“Pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba”

     - Gawaing Bahay:
Sagutin ang ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod:
1. Ano ang Pangkat Etnolingguwistiko?
2. Alamin ang iba’t ibang pangkat etnolingguwistiko sa Asya. Humanap ng larawan nito.
3. Paano nagkakaroon ng komunikasyon ang mga pangkat etnolingguwistiko sa Asya?
4. Ano ang kahalagahan ng wika sa isang lugar?

(Pangkatan)
Pangkat etnolingguwistiko ng bawat rehiyon sa asya:
Group 1: Hilagang Asya
Group 2: Kanlurangang Asya
Group 3: Timog Asya
Group 4: Silangang Asya
Group 5: Timog Silangang Asya

B. Simulan / Paunlarin / Linangin
Balik-aralBiodiversity, Suliraning Pangkapaligiran (pagpapatuloy mula sa pagkaudlot dahil sa school program)

- PagbabalangkasMga Suliraning Pangkapaligiran / Mga Solusyon

- Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LM

- Pagtalakay sa Aralin:
  a. Gawain
Maikling Pagsusulit:
1. Ano ang Biodiversity?
2. Paano nasisira ang biodiversity? Magbigay ng limang dahilan ng pagkasira nito.
3. Anu-ano ang mga isyu at suliraning pangkapaligiran? Ipaliwanag ang bawat isa.
Napapanahong mga balita.

  b. Mga pamprosesong TanongJournal Logging: “Ang kahalagahan ng balanseng ekolohikal

C. Pagnilayan at Unawain
-Balik-aralPresentasyon ng bawat grupo (Pangkat Etnolingguwistiko)

-Pagbabalangkas (pwede ang graphic organizer)Etnolingguwistiko ng bawat lugar sa asya

-Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LM: Takdang Aralin (pangkat etnolingguwistiko, larawan, komunikasyon, wika)

-Pagtalakay sa Aralin:
 a. Gawain
Talakayan!
1. Ano ang Pangkat Etnolingguwistiko?
2. Alamin ang iba’t ibang pangkat etnolingguwistiko sa Asya. Humanap ng larawan nito.
3. Paano nagkakaroon ng komunikasyon ang mga pangkat etnolingguwistiko sa Asya?
4. Ano ang kahalagahan ng wika sa isang lugar?

D. Gawin / Ilipat / Ebalawasyon: Pangkat etnolingguwistiko, bawat lugar, wika, kahalagahan ng wika

III. Takdang Aralin:
         One whole
Ipaliwanag at sagutin ang mga sumusunod:
1. Populasyon
2. Population Growth Rate
3. Life Expectancy
4. Gross Domestic Product (GDP)
5. GDP per capita
6. Unemployment Rate
7. Migrasyon
8. Responsible Parenthood
9. Reproductive Health Law
10. Ano ang Yamang Tao?
11. Ano ang kahalagahan ng Yamang Tao sa isang Bansa?

Pangkatan!

G1-Task Card 1
G2-Task Card 2
G3-Task Card 3
G4-Task Card 4
G5-Task Card 5

Journal!

“Ang Aking Solusyon sa Mabilis na Paglaki ng Populasyon ng Aking Bansa

 Sanggunian:
Grade 7 Learner's Module (LM)Pp. 70-85
Grade 7 Teaching Guide (TG)
Iba pang sanggunian> Google, youtube, internet, Asian History Books

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento