Biyernes, Hulyo 8, 2016

Teaching Log: Araling Panlipunan Grade 7-3

Bilang ng Araw:3-4                                         
Saklaw na Petsa:July 4-8, 2016

Pamantayang Pangnilalaman: Nalalaman ang Katangiang Pisikal ng Asya
Pamantayang Pangkasanayan:
a. Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko: Silangan, Timog-Silangang, Timog, Kanluran at Hilagang Asya;
b. Nailalarawan ang katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya: Hugis, sukat, klima, at vegetation cover; at
c. Napaghahambing ang kalagayan ng kapaligiran ng iba’t ibang bahagi ng Asya.

I. Nilalaman

A. Markahan 1 ; Unang Bahagi
   Aralin 1 ;Katangiang Pisikal ng Asya

B. Sanggunian
Grade 7 Learner's Module (LM) Pp.25-43
Grade 7 Teaching Guide (TG)
Iba pang sanggunian Internet/google/old Asian History books

C. Mga kagamitang Panturo World Map, Visual Aids

II. Pamamaraan

A. Alamin
     - Panimulang Gawain Daily routine, attendance, balitaan

     - Journal Logging “Bilang mag-aaral, ano ang magagawa mo sa pagkasira ng kapaligiran?”

     - Gawaing Bahay
1. Mga uri ng klima sa limang rehiyon ng Asya
Katangian ng Klima
2. Ano ang Pacific Ring of Fire? Ano ang epekto nito sa bansa?
3. Alamin ang mga yamang likas ng bawat rehiyon sa Asya.

B. Paunlarin / Linangin
Balik-aral >Vegetation cover, rehiyon sa asya, bansang bumubuo nito, anyong lupa at anyong tubig

- Pagbabalangkas - klima ng bawat rehiyon ng Asya

- Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LM - pacific ring of fire, epekto, yamang likas ng bawat rehiyon

- Pagtalakay sa Aralin:
  a. Gawain (1st day) - presentasyon ng bawat grupo
  b. Gawain (2nd day) - talakayan ng aralin
  c. Mga pamprosesong Tanong 
C. Pagnilayan at Unawain
-Balik-aral Presentasyon ng bawat grupo

-Pagbabalangkas (pwede ang graphic organizer) Gawain 9: Salundiwa, Learner’s module pp. 33

-Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LM: >Pahina 25-43

-Pagtalakay sa Aralin:
 a. Gawain > Journal: “Bilang mag-aaral, ano ang magagawa mo sa pagkasira ng kapaligiran?”

 e. Mga pamprosesong Tanong: >Ano ang mga dapat paghandaan upang makaiwas sa sakuna? Bakit mahalagang malaman natin ang klima? Ano kaya ang naidudulot ng mga likas na yaman sa tao? Ano ang limitasyon sa paggamit nito?

D. Gawin / Ilipat: Klima ng bawat rehiyon, pacific ring of fire, likas na yaman sa asya

 III. Takdang Aralin / Gawaing Bahay
        (one whole)
>Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod:
1. Ano ang biodiversity? Ano kaya ang nakasisira rito?
2. Alamin ang suliranin at isyung pangkapaligiran.
3. Alamin ang mga suliraning pangkapaligiran sa Asya.
 (Groupings)
A. Mga suliraning pangkapaligiran
B. Mga mungkahing solusyon
*maaaring gumawa ng maikling dula, tula, sayaw at iba pa

 Sanggunian:
Grade 7 Learner's Module (LM) > pahina 46-54
Grade 7 Teaching Guide (TG)
Iba pang sanggunian > Google, youtube, internet, Asian History Books

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento