Biyernes, Hulyo 8, 2016

Teachers Log: Katangiang Pisikal ng Asya Grade 7-2

Bilang ng Araw:3-4                                         
Saklaw na Petsa:June 27-30, July 1

Pamantayang PangnilalamanNalalaman ang Katangiang Pisikal ng Asya
Pamantayang Pangkasanayan
a. Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko: Silangan, Timog-Silangang, Timog, Kanluran at Hilagang Asya;
b. Nailalarawan ang katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya: Hugis, sukat, klima, at vegetation cover; at
c. Napaghahambing ang kalagayan ng kapaligiran ng iba’t ibang bahagi ng Asya.

I. Nilalaman
A. Markahan: 1 ; Unang Bahagi
   Aralin:  1 ;Katangiang Pisikal ng Asya

B. Sanggunian
Grade 7 Learner's Module (LM): Pp. 11-35
Grade 7 Teaching Guide (TG)
Iba pang sanggunian: Internet/google/old Asian History books

C. Mga kagamitang Panturo: World Map, Visual Aids

II. Pamamaraan

A. Alamin
     - Panimulang Gawain Daily routine, attendance, balitaan


     - Journal Logging “Ang pananaw ko ukol sa Asya”


     - Gawaing Bahay
1. Panoorin! Magkomento! Youtube
-The Geography of Asia
-Physical Geography of Asia
-Geography of Asia Global II
2. Groupings 2 / Vegetation Cover (Steppe, Prairie, Savanna, Taiga, Tundra, Rainforest)
-larawan, lugar, ipaliwanag, iba pa
3. I-research! Papel/bondpaper / Internet, Any Asian History books
- Iba’t ibang rehiyon sa Asya at mga bansang bumubuo rito
- Mga uri ng anyong lupa at anyong tubig

B. Paunlarin / Linangin
Balik-aral (youtube: geography of Asia/napanood/komento)

- Pagbabalangkas Vegetation cover: steppe, prairie, savanna, tundra, taiga, rainforest


- Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LM

A. - Pagtalakay sa Aralin:
  a. Gawain (1st day) Ibat ibang rehiyon sa Asya / bansa sa bawat rehiyon
B. 
  b. Gawain (2nd day) Mga uri ng Anyong lupa at tubig sa Asya

  c. Mga pamprosesong Tanong Anu-anong anyong lupa t tubig mayroon ng bansang Pilipinas? Gaano ito nakakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino? Sa Asyano kaya? Paano kung masira nito? Anu-ano kaya ang posibleng kahinatnan ng pagkasira nito?

C. Pagnilayan at Unawain
-Balik-aral >Ibat ibang rehiyon sa Asya at bansang bumubuo rito; anyong lupa at tubig

-Pagbabalangkas (pwede ang graphic organizer) >anyong lupa at tubig

-Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LM: >pahina 31 ng Learner’s Module

-Pagtalakay sa Aralin: >Pahina 19-22, 22-35
 a. Gawain >One whole: Ang interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran ay.....
 
 e. Mga pamprosesong Tanong: >Bilang mag-aaral, ano ang magiging papel mo sa pagkasira ng kapaligiran?

D. Gawin / Ilipat: Asya, Katangi-tanging Lugar, Vegetation cover, Anyong lupa at tubig, ibat ibang rehiyon at bansa nito

III. Takdang Aralin / Gawaing Bahay
>Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod:
1. Mga uri ng klima sa limang rehiyon ng Asya
Katangian ng Klima
2. Ano ang Pacific Ring of Fire? Ano ang epekto nito sa bansa?
3. Groupings (Katangiang Pisikal ng bawat rehiyon ng Asya: kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima, vegetation cover, yaman, pamumuhay)

Sanggunian:
Grade 7 Learner's Module (LM)  > pahina 25-35
Grade 7 Teaching Guide (TG)
Iba pang sanggunian > Google, youtube, internet, Asian History Books

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento