Lunes, Hulyo 4, 2016

Katangiang Pisikal ng Asya: Takda at Pangkatan I

PART I: (one whole)

>Sagutin o Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod:

1. Ano ang biodiversity? Ano kaya ang nakasisira rito?
2. Alamin ang suliranin at isyung pangkapaligiran.
3. Alamin ang mga suliraning pangkapaligiran sa Asya.

PART II: (Groupings)

COLUMN A: Mga suliraning pangkapaligiran
COLUMN B: Mga mungkahing solusyon

*Ang bawat miyembro ay iisip ng isang suliraning pangkapiligiran na nararanasan ngayon ng bansa, asya, o mundo.
*Matapos makaisip ng isang suliranin, hahanap siya ng magandang solusyon para sa problemang ito.
*Gagamit ng visual aids upang makita ng kamag-aral ang iyong ipinapahayag.
*maaaring gumawa ng maikling dula, tula, sayaw at iba pa

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento