Martes, Hulyo 26, 2016

Araling Panlipunan Grade 7 - Takdang Aralin at Pangkatan - yamang tao

One whole

Ipaliwanag at sagutin ang mga sumusunod:

1. Populasyon
2. Population Growth Rate
3. Life Expectancy
4. Gross Domestic Product (GDP)
5. GDP per capita
6. Unemployment Rate
7. Migrasyon
8. Responsible Parenthood
9. Reproductive Health Law
10. Ano ang Yamang Tao?
11. Ano ang kahalagahan ng Yamang Tao sa isang Bansa?

Pangkatan!

G1-Task Card 1
G2-Task Card 2
G3-Task Card 3
G4-Task Card 4
G5-Task Card 5

Journal!

“Ang Aking Solusyon sa Mabilis na Paglaki ng Populasyon ng Aking Bansa

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento