Huwebes, Hunyo 23, 2016

Teaching Log: Araling Panlipunan 7 1

Bilang ng Araw:3-4                                         
Saklaw na Petsa:June 20-24

Pamantayang Pangnilalaman:Nalalaman ang Katangiang Pisikal ng Asya                          
Pamantayang Pangkasanayan:
a. Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko: Silangan,
Timog-Silangang, Timog, Kanluran at Hilagang Asya;
b. Nailalarawan ang katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya: Hugis, sukat, klima, 
at vegetation cover; at
c. Napaghahambing ang kalagayan ng kapaligiran ng iba’t ibang bahagi ng Asya.

I. Nilalaman:

A. Markahan: ; Unang Bahagi                           
Aralin: 1 ;Katangiang Pisikal ng Asya

B. Sanggunian:

Grade 7 Learner's Module (LM) pp. 11-25
Iba pang sanggunian: Youtube, google, Old Asian History book

C. Mga kagamitang Panturo: Map, Visual Aids

II. Pamamaraan:

A. Alamin/Paghahanda

     - Panimulang Gawain(Daily Routine, Balitaan)
     - Journal Logging(Ang Pananaw ko ukol sa Asya)
     - Gawaing Bahay(for the next meetings)
1. Groupings / Katangiang lugar sa Asya (Caspian Sea, Lake Baikal, Huang Ho, Fertile Crescent, Khyber Pass, Mount Everest, Borneo Rainforest, Pyramid, Banaue Rice Terraces, Mayon Volcano) 
-lugar, larawan, kasaysayan, ipaliwanag, iba pa
2. Panoorin! Magkomento! Youtube
-The Geography of Asia
-Physical Geography of Asia
-Geography of Asia Global II
3. Groupings 2 / Vegetation Cover (Steppe, Prairie, Savanna, Taiga, Tundra, Rainforest)
-larawan, lugar, ipaliwanag, iba pa
4. I-research! Papel/bondpaper / Internet, Any Asian History books
- Iba’t ibang rehiyon sa Asya at mga bansang bumubuo rito
- Mga uri ng anyong lupa at anyong tubig


B. Paunlarin / Linangin 

     - Balik-aral
Orientation, Inaasahan sa Guro, Journal: Ang gagawin ko bilang estudyante / Asya at Ako!
    
    - Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LM o Nasaliksik 
-Asya, Rehiyon, Katangiang Lugar, Vegetation Cover, Anyong lupa at tubig

- Pagtalakay sa Aralin:
> Ano ang Asya? Ilang Katangian nito? Kahalagahan nito sa Mundo?
> Caspian Sea, Lake Baikal, Huang Ho, Fertile Crescent, Khyber pass, Mount Everest, Borneo Rainforest, Pyramid, Banaue Rice Terraces, Mayon Volcano
> Geography of Asia (youtube) komento
> Anyong lupa at tubig
          
C. Pagnilayan at Unawain

     -Balik-aral
> Huling natapos na aralin
 -Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LM o Nasaliksik:
Mga natitirang datos na hindi pa natalakay
 -Pagtalakay sa Aralin:
   > Georaphy of Asia (komento, opinyon, suhestiyon)
   > Anyong Lupa at Tubig    
D. Gawin / Ilipat / Ebalwasyon
Ipaliwanag!
1. Asya at katangian nito
2. Vegetation Cover at uri o klase nito
3. Magagandang lugar sa Asya na may kinalaman sa kasaysayan
4. Mga anyong lupa at tubig

III. Takdang Aralin / Gawaing Bahay
Sanggunian:
      Grade 7 Learner's Module (LM) pp.25-35
    Iba pang sanggunian:Google, youtube, internet, Asian History Books

>Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod:
1. Mga uri ng klima sa limang rehiyon ng Asya
2. Katangian ng Klima
3. Ano ang Pacific Ring of Fire? Ano ang epekto nito sa bansa?
4. Groupings (Katangiang Pisikal ng bawat rehiyon ng Asya: kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima, vegetation cover, yaman, pamumuhay)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento