Sabado, Nobyembre 14, 2015

ÄNG SISIW - PROYEKTO SA IKATLONG MARKAHAN SA ARALING PANLIPUNAN VII

ÄNG SISIW"

Ang sisiw ay maliit o bagong sibol na lahi ng mga manok na sadyang mahina at umaasa pa sa proteksyon mula sa kanyang ina o kasama. Kinakailangan nito ng isang tagapag-alaga para lumaki ito ng tama na naaayon sa edad. Malaki rin naman ang mapapala ng tagapangalaga nito. Bukod kasi sa produktong dulot, malawak na kaisipan at karanasan sa pag-aalaga nito ang posibleng makamit na siya namang magbibigay ng malaking oportunidad sa buhay.

Ano kaya kung itulad natin ang sisiw sa isang bansa o bayan? ano ba ang maaaring maging pagkakatulad nila sa kabila ng kanilang literal na pagkakaiba?

Maliban sa panahong itlog pa lamang ang isang manok, ang panahon na pagiging sisiw nito ang isa sa pinaka-delikadong panahon ng kanyang buhay. Itoý dahil sa mahina pa ito at nakasalalay sa mas matanda at mas malakas na gabay ang kanyang buhay. 

Samantala, ang isang bansa naman ay hindi aandar mag-isa. Kinakailangan nito ang isang pinuno para magbigay ng direksyon para sa pag-unlad. Tulad ng sisiw na maraming banta sa buhay nito, ang isang bansa ay nangangailangan ng isang proteksyon laban sa kolonyalismo at imperyalismo. Posible kasing masira ng dalawang ito ang magandang daloy ng ekonomiya ng isang bansa.

Ang nasyonalismo naman ang nagiging sandata ng isang bansa para maipanatili nito ang lakas at kisig laban sa mga mananakop. Subalit bilang isang Pilipino, kaya mo bang ipagtanggol ang iyong bayan?

Layunin!

Ang inyong proyekto sa ikatlong markahan ay naglalayong mabuksan ang inyong kaisipan sa pagiging makabayan upang ipagtanggol ang inyong bayan laban sa mga mananakop.

Sa pamamagitan ng isang "SISIW," ipapakita ninyo ang inyong pagiging makabansa!

Mekaniks!

1. Hahanap/bibili/hihingi kayo ng isa o ilang bilang ng sisiw na nanaisin ninyong aalagaan at poprotektahan sa loob ng itinakdang araw.
2. Ang sisiw na ito ay bibigyan ninyo ng pangalan at ituturing na inyong supling sa maikling panahon.
3. Ipaparehistro ninyo ito sa inyong guro gamit ang "BIRTH CERTIFICATE" na ibibigay din naman ng inyong guro o kayo mismo ang gagawa nito. (ang mahalaga ay marehistro ang kanilang pangalan)
4. Kapag namatay ang inyong SISIW, may ihahandang DEATH CERTIFICATE ang inyong guro para matukoy ang dahilan ng kamatayan ng inyong sisiw. Kayo ay pwede pang magpresenta ng panibagong sisiw kung hindi pa natatapos ang itinakdang mga araw.
5. Dadalhin sa paaralan ang inyong SISIW araw araw para ipakita ang kalagayan nito at para na rin tatakan ang attendance nito.
6. Kapag natapos na ang itinakdang araw ng pag-aalaga, ipepresenta ang attendance ng inyong SISIW para mabilang. Ang pinakamaraming attendance ang pinakamataas ang puntos.
7. Maliban sa attendance, titingnan din ang mga papeles ng inyong sisiw, kasama rin ang itsura at kalagayan nito para mabigyan din ng puntos.
8. Kapag nasigurado na ang iyong puntos, maaari ninyo nang gawin ang naisin ninyo sa inyong SISIW.


Walang komento:

Mag-post ng isang Komento