Lunes, Setyembre 28, 2015

SINAUNANG KABIHASNAN: TAKDA VI

TAKDANG ARALIN: OCTOBER 1, 2015

1. ALAMIN ANG MGA MAHAHALAGANG PANGYAYARI SA TIMOG AT TIMOG SILANGANG ASYA

TIMOG ASYA:
A. INDO-ARYAN
B. PANAHONG VEDIC
C. PANAHONG EPIKO
D. PAGTATATAG NG SISTEMANG CASTE
E. PANITIKAN NG INDO-ARYAN
F. ALEXANDER THE GREAT
G. IMPERYONG MAURYAN
H. ANG MGA KUSHAN
I. IMPERYONG GUPTA
J. MGA MUSLIM NA MANANALAKAY
K. MGA MONGOL AT IMPERYONG MOGUL

TIMOG SILANGANG ASYA:
A. KAHARIAN NG VIETNAM
B. KAHARIAN NG FUNAN
C. IMPERYONG ANGKOR O KHMER
D. KAHARIAN NG PAGAN
E. KAHARIAN NG AYUTTHHAYA
F. IMPERYONG SRIVIJAYA
G. KAHARIAN NG SAILENDRAS
H. IMPERYONG MAJAPAHIT
I. MALACCA
J. PILIPINAS BAGO ANG 1565

GABAY:
A. ISULAT ITO SA NOTEBOOK AT ONE WHOLE
B. IBIGAY LANG ANG MAHAHALANG DETALYE AT HINDI ANG KABUUANG NABASA O NAKITA
C. SIKAPING GAWIN AYON SA KAKAYANAN AT HINDI SA IBA IPAGAWA
D. MAAARING GAMITIN ANG MODULE, LIBRONG ASYA” O INTERNET BILANG REFERENCE

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento