Lunes, Setyembre 7, 2015

Kabihasnang Asyano: Takda IV

TAKDANG ARALIN
(LUNES) SEPTEMBER 14, 2015

1. ALAMIN ANG MGA IMPERYONG LUMITAW SA KANLURANG ASYA SA SINAUNANG PANAHON
2. IBIGAY ANG HINIHINGI SA TSART SA IBABA NG MGA KINAKAILANGANG IMPORMASYON:

ASPEKTO                     MAHAHALAGANG PANGYAYARI SA KANLURANG ASYA

1. PAMAHALAAN                  -
2. KABUHAYAN                     -
3. TEKNOLOHIYA4.               -
4. LIPUNAN                             -
5. EDUKASYON                      -
6. PANINIWALA                     -
7. PAGPAPAHALAGA           -
8. SINING AT KULTURA      -

GABAY:
- ILAGAY ITO SA NOTEBOOK AT PAPEL
- BAWAL PARE-PAREHONG SAGOT

3 komento: