Lunes, Setyembre 21, 2015

Kabihasnang Asyano: Pangkatan V

Pangkatan: September 28, 2015

MAHAHALAGANG PANGYAYARI SA SINAUNANG PANAHON SA SILANGAN AT HILAGANG ASYA

SILANGANG ASYA

A. MGA DINASTIYA SA CHINA

1. ZHOU O CHOU
2. QIN O CH'IN
3. HAN
4. SUI
5. TANG
6. SONG O SUNG
7. YUAN
8. MING

B. MGA DINASTIYA SA KOREA

1. GOJOSEON O LUMANG JOSEON
2. TATLONG KAHARIAN
3. PINAG-ISANG SILLA
4. BALHAE
5. GORYEO O KORYO
6. JOSEON O YI

C. MGA DINASTIYA SA JAPAN

1. ANG LIPING YAMATO O NARA
2. ANG FUJIWARA
3. ANG MINAMOTO
4. ANG ASHIKAGA
5. ANG SHOGUNATO NG TOKUGAWA

HILAGANG ASYA

1. MGA IMPERYO BAGO ANG MGA MONGOL: HUN AT XIONGNU
2. IMPERYONG MONGOL
3. PANANALAKAY NG TIMUR
4. IMPERYONG TURK

GABAY:

1. PWEDE KAYONG MAGPRESENT NG PANGKATAN O ISAHAN
2. SIKAPING MAY LARAWAN O MAIKLING SULATIN NA ILALAPAT SA PISARA PARA SA INYONG AUDIENCE
3. BASAHING MAIGE ANG INYONG REPORT BAGO I-PRESENT SA KLASE
4. HINDI KAILANGANG MAHABA ANG REPORT, BASTA'T NANDOON ANG TINUTUKOY NITO AT NAIPAPALIWANAG NINYO.
5. MALAKING PUNTOS ANG SINUMANG MAGPRESENT NG SOLO NA MALINAW ITONG MAIBABAHAGI.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento