Lunes, Setyembre 7, 2015

kabihasnang Asyano: Pangkatan IV

PANGKATANG GAWAIN!
(LUNES) SEPTEMBER 14, 2015

GROUP I - ANG PAGLITAW NG MGA KATUTUBONG IMPERYO SA MESOPOTAMIA
- IMPERYONG AKKADIAN
- IMPERYONG BABYLONIAN
- IMPERYONG ASSYRIAN
- IMPERYONG CHALDEAN
(PANGYAYARI, PAG-UNLAD/KONTROBUSYON AT PAGBAGSAK)

GROUP II - MGA KABIHASNAN NG MGA KALAPIT-LUGAR NG MESOPOTAMIA
- ARAMEAN
- LYDIAN
- PHOENICIAN
- HEBREW
- HITTITE
(PANGYAYARI, PAG-UNLAD/KONTROBUSYON AT PAGBAGSAK)

GROUP III - ANG PAGLITAW NG IBA PANG MGA KATUTUBO AT NG MGA DAYUHANG IMPERYO SA REHIYON
- IMPERYONG PERSIAN O ACHAEMENID
- IMPERYONG MACEDONIAN
- IMPERYONG ROMAN
- IMPERYONG PARTHIAN
- IMPERYONG SASSANID
(PANGYAYARI, PAG-UNLAD/KONTROBUSYON AT PAGBAGSAK)

GROUP IV - ANG PAG-UNLAD NG KABIHASNANG ARAB-ISLAMIC
- SI MUHAMMAD AT ANG SIMULA NG ISLAM
- ANG ORTHODOX CALIPHATE
- ANG UMAYYAD CALIPHATE
- ANG ABBASID CALIPHATE
(PANGYAYARI, PAG-UNLAD/KONTROBUSYON AT PAGBAGSAK)

GROUP V - PANANALAKAY NG MGA TURK AT MONGOL
- ANG IMPERYONG SAFAVID
(PANGYAYARI, PAG-UNLAD/KONTROBUSYON AT PAGBAGSAK)

GROUP VI - MGA DAHILAN NG PAGBAGSAK NG MGA IMPERYO SA KANLURANG ASYA
- EPEKTO SA PAMUMUHAY
- PAANO SILA BUMANGON MULA SA PAGBAGSAK

GROUP VII - MGA KAISIPANG ASYANO SA PAGBUO NG IMPERYO
- MGA SINAUNANG PAMUMUHAY NG MGA ASYANO
(KAUGALIAN, KULTURA, KABUHAYAN AT IBA PA)

REFERENCE: 
-MODULE: 137-141
-INTERNET
-KAHIT ANONG LIBRO NG ASYA

GABAY:
- UNAWAIN ANG PAKSANG NAKAATANG SA BAWAT GRUPO
- MATUTONG MAGBASA UPANG MAKAKUHA NG MAAYOS NA DETALYE
- MAGHANDA NG VISUAL AIDS LALO NA ANG LARAWAN SUBALIT LAHAT PARA MAKATIPID
- DAPAT MAY PARTISIPASYON ANG BAWAT MIYEMBRO PARA MAGING MATAGUMPAY ANG PRESENTASYON
- GUMAMIT NG SARILING KAKAYAHAN SA PAG-PRESENTA NG INYONG PAKSA 

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento