Linggo, Agosto 30, 2015

Sinaunang Kabihasnang Asyano: Takda III

TAKDA: SEPTEMBER 4, 2015
(ONE WHOLE AT NOTEBOOK)

1. ALAMIN ANG MGA KAISIPANG ASYANO SA PAGBUO NG IMPERYO
2. ALAMIN ANG SINAUNANG PAMUMUHAY NG MGA ASYANO

3 komento: