Martes, Hulyo 14, 2015

AP TAKE HOME ACTIVITIES FOR 4 DAYS CLASS SUSPENSION

SATURDAY EXTENSION CLASSES (TAKE HOME ACTIVITIES) DUE TO CLASS SUSPENSION

FIRST CLASS SUSPENSION!

1. FEATURE ARTICLE!

SA ISANG BUONG PAPEL, SUMULAT NG ISANG FEATURE ARTICLE TUNGKOL SA UGNAYAN NG TAO AT LIKAS NA YAMAN NG ASYA TUNGO SA PANGANGALAGA AT WASTONG PAGGAMIT NITO.

SECOND AND THIRD CLASS SUSPENSION!

2. SAGUTIN!

GAWAIN 1: KABILANG KABA?, PAMPROSESONG MGA TANONG 1-6; AT 
GAWAIN 2: KILALA MO BA SILA?, PAMPROSESONG MGA TANONG 1-6

SA INYONG MODYUL, PAHINA 55-56 
(ASYA: PAGKAKAISA SA GITNA NG PAGKAKAIBA)

FOURTH CLASS SUSPENSION!

3. NEWS ARTICLE!

IKAW, BILANG ISANG MAG-AARAL AY INATASANG MAGING ISANG NEWS WRITER NG ISANG PAHAYAGAN NA MAGLALATHALA NG ISANG NEWS ARTICLE TUNGKOL SA MGA PANGKAT ETNOLINGGUWISTIKO, ANG KANILANG MGA TUNGKULIN AT GAMPANIN SA PAGBUO AT PAGHUBOG NG KABIHASNANG ASYANO. 

KINAKAILANGAN ANG NEWS ARTICLE AY MAKAHIHIKAYAT SA MAMBABASA NA MAPAHALAGAHAN ANG MGA PANGKAT ETNOLINGGUWISTIKO. 

ANG NEWS ARTICLE AY TATAYAIN AYON SA NILALAMAN, ORGANISASYON, MENSAHE, PAGKAMALIKHAIN, AT KAPAKINABANGAN.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento