Biyernes, Hunyo 26, 2015

Katangiang Pisikal ng Asya 5

TAKDA: JUNE 30, 2015 (TUESDAY)

Ilagay sa: Notebook, papel o print

1. Photo Essay!

Gamit ang iyong cellular phone o digital camera, kuhanan mo ng larawan ang anumang makikita mo sa paligid na nagpapakita ng paraan ng paggamit ng tao sa likas na yaman. Sakaling walang cellular phone o digital camera, maaari mo ring iguhit ang mga larawan.

Kakailanganin mo ng tatlong iba't ibang larawan ngunit magkakaugnay at nagpapakita ng isang istorya o tema. 

Matapos nito'y susulat ka ng isang sanaysay na iinog sa paksang, "Ano ang kontribusyon ng likas na kapaligiran sa gawaing pangkabuhayan ng tao?"

Ang sanaysay ay dapat na may kaugnayan din sa mga larawan. 

Makikita ang halimbawa nito sa inyong modyul.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento