Linggo, Disyembre 15, 2013

PROYEKTO SA IKATLONG MARKAHAN SA ARALING PANLIPUNAN II

ARALIN 20: UNANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN

1. ANU-ANONG MODERNONG BANSA ANG DINAANAN NG MGA UNANG RUTA NG KALAKALAN?
2. PAANO IPINALAWAK NI MARCO POLO ANG KAALAMAN NG MGA KANLURANIN TUNGKOL SA ASYA?
3. IPALIWANAG KUNG BAKIT MATAAS ANG PRESYO SA EUROPA NG MGA KALAKAL MULA SA ASYA.
4. ANU-ANONG PAGBABAGO ANG NAGPADALI AT NAGPAGINHAWA NG PAGLALAYAG NOONG IKA-16 NA SIGLO?
5. PAANO TINULUNGAN NI PRINSIPE HENRY ANG PORTUGAL SA LARANGAN NG PAGGALUGAD?
6. BAKIT MAKABULUHAN ANG PAGLALAKBAY NI DIAS AT NI DA GAMA?
7. BAKIT MAHALAGA ANG GINTO AT PILAK SA MGA KANLURANIN?
8. BAKIT PINILI NG PORTUGAL NA SAKUPIN ANG MGA DAUNGAN SA BAYBAYING-DAGAT?
9. ANO ANG KAIBAHAN NG DIREKSYONG TINAHAK NI MAGELLAN?
10. BAKIT MAHALAGA ANG LABANAN SA PLASSEY?
11. PAANO IPINAMALAS NG MGA KANLURANIN ANG LAKAS NG LOOB SA PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS? SA ANONG SITWASYON KAILANGAN ITO NG ISANG PINUNO SA KASALUKUYAN?
12. BAKIT KAILANGAN ANG KATAPANGAN SA PAGLALAYAG AT PANANAKOP?
13. BAKIT DAPAT MAGING MAPAMARAAN ANG ISANG TAO SA ARAW-ARAW NA PAMUMUHAY?
14. ANO ANG MGA SUMUSUNOD: SIGLO, KALAKAL, PAMPALASA, COMPASS AT MERKANTILISMO?
15. NAGKAROON BA NG UGNAYAN ANG MGA KANLURANIN AT MGA ASYANO BAGO ANG IKA-16 NA SIGLO? PATUNAYAN ANG IYONG SAGOT.
16. ANU-ANO ANG UNANG RUTA NA TINALUNTON NG MGA MANLALAYAG PARA MAKARATING ANG MGA KALAKAL NG ASYA SA EUROPA?
17. BAKIT NASARA ANG MGA RUTANG PANGKALAKALAN? ANO ANG NAGING BUNGA NITO?
18. BAKIT NAPILITAN ANG MGA KANLURANIN NA HUMANAP NG BAGONG RUTA PATUNGONG INDIA AT CHINA?
19. NAGING MADALI BA ANG PAGHANAP NG BAGONG RUTA PATUNGONG ASYA? NAGING KAPAKI-PAKINABANG BA ITO? IPALIWANAG.
20. MAY PANGYAYARI BANG NAGBIGAY-DAAN SA PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS? IPALIWANAG ANG BAWAT ISA.
21. NAGING KAPAKI-PAKINABANG BA ITO SA MGA KANLURANIN? BAKIT?
22. NAGING KAPAKI-PAKINABANG BA ANG MERKANTILISMO SA MGA KANLURANIN? SA PAANONG PARAAN?
23. BAKIT MALAKI ANG PANANALIG NG MGA KANLURANIN SA MERKANTILISMO?
24. MAKATARUNGAN BA ANG LAYUNIN NG MGA KANLURANIN SA PANANAKOP SA ASYA?
25. BAKIT NAGTATAG ANG MGA KANLURANING BANSA NG MGA KOLONYA SA ASYA?
26. NAGING KAPAKI-PAKINABANG BA ANG KINAHINATNAN NG PANANAKOP NG MGA KANLURANIN SA ASYA?

ARALIN 21: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN

1. ANU-ANO ANG DAHILAN NG MGA KANLURANIN SA PAGLUNSAD NG IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO?
2. ANO ANG REBELYONG SEPOY?
3. SA IYONG PALAGAY, KAAGAD BANG PUMAYAG ANG MGA BURMESE NA MAPASAILALIM SA MGA ENGLISH?
4. BAKIT KAILANGANG SAKUPIN NG ENGLAND ANG BURMA?
5. BAKIT SINAKOP NG ENGLAND ANG SINGAPORE?
6. BAKIT MAHALAGA ANG MGA DAUNGAN NG PENANG, MALACCA AT SINGAPORE SA KALAKALAN NG ENGLAND SA ASYA?
7. BANGGITIN ANG DALAWANG URI NG USAPIN KUNG SAAN HINDI MAAARING MAKIALAM ANG BRITISH RESIDENT?
8. ISA-ISAHIN ANG MGA URI NG KAAYUSAN NA GINAMIT NG ENGLAND UPANG MAPAILALIM ANG MGA ESTADO SA MALAYA.
9. IPALIWANAG ANG SPHERES OF INFLUENCE.
10. BAKIT MAKATWIRANG MAGHIMAGSIK ANG MGA PILIPINO LABAN SA MGA ESPANYOL?
11. BUMANGGIT NG LIMANG TANIM NA SAPILITANG IPINATANIM SA INDONESIA SA ILALIM NG CULTURE SYSTEM.
12. BAKIT HINANGAD NG UNITED STATES NA SAPILITANG MAGBUKAS ANG JAPAN SA MGA KANLURANIN?
13. IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD: KOLONYA, DIGMAAN, KAPITAL, MERKANTILISMO, INDUSTRIYALISASYON AT UNITED STATES?
14. BAKIT SUKDULAN ANG PAGHAHANGAD NG MGA KANLURANIN NA MAGKAROON NG KOLONYA SA ASYA?
15. KAPAKI-PAKINABANG BA ANG PRINSIPYONG PANG-EKONOMIYA NA NAGHARI SA PANDAIGDIGANG PAMILIHAN SA PANAHON NG IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO NG MGA KANLURANIN SA ASYA?
16. SAANG REHIYON SA ASYA MATATAGPUAN ANG INDIA?
17. MAHALAGA BANG PAPEL ANG GINAMPANAN NG ENGLISH EAST INDIA COMPANY SA IMPERYALISMO NA NAGANAP SA INDIA?
18. BAKIT NAGHIMAGSIK ANG MGA SEPOY LABAN SA ENGLAND? ANO ANG NAGING BUNGA NG REBELYON NG 1857?
19. PAANO NABUWAG ANG ENGLISH EAST INDIA COMPANY? ANONG PAGBABAGO ANG NAGANAP SA INDIA?
20. BAKIT MAHALAGA SA ENGLAND NA SAKUPIN ANG BURMA?
21. IBIGAY ANG SANHI NG UNANG DIGMAANG ANGLO-BURMESE AT ANG NAGING BUNGA NG DIGMAAN?
22. IPALIWANAG KUNG BAKIT SUMIKLAB ANG IKALAWA AT IKATLONG DIGMAANG ANGLO-BURMESE. ANO ANG KINAHINATNAN NG DALAWANG DIGMAAN?
23. PAANO NAKATULONG SI THOMAS STAMFORD RAFFLES SA PAGTATATAG NG SINGAPORE?
24. BAKIT SINIKAP NG ENGLAND NA MASAKOP ANG MALAYA?
25. BAKIT MAHALAGA SA INTERES NG ENGLAND ANG STRAITS SETTLEMENTS?
26. PAANO NATATAG ANG FEDERATED MALAY STATES?
27. NAGING MARAHAS BA ANG REAKSIYON NG JAPAN AT CHINA NANG MANGHIMASOK ANG MGA KANLURANIN? BAKIT?
28. NAKABUTI BA SA UNITED STATES ANG PAGPAPADALA NITO KAY COMMODORE MATTHEW PERRY SA JAPAN NOONG 1853? SA PAANONG PARAAN?
29. NAKATULONG BA SA CHINA ANG KASUNDUANG NANKING AT TIANJIN? BAKIT?
30. NAGING MAHIGPIT BA ANG CHINA SA MGA MANGANGALAKAL SA KANLURANIN? BAKIT?
31. BAKIT SUMIKLAB ANG UNANG AT IKALAWANG DIGMAANG OPYO?
32. ANO ANG NAGING BUNGA NG DIGMAANG OPYO?
33. BAKIT TUMUTOL ANG MGA PILIPINO SA MGA PATAKARAN NG SPAIN SA PILIPINAS?
34. BAKIT MATAGUMPAY NA NASUPIL NG SPAIN ANG MGA REBELYON NG MGA PILIPINO?
35. SAANG REHIYON SA ASYA MATATAGPUAN ANG INDONESIA?
36. BAKIT UMIWAS ANG MGA DUTCH SA TUWIRANG PAMAMAHALA SA EAST INDIES?
37. PAANO IPINATUPAD ANG CULTURE SYSTEM SA INDONESIA? BAKIT?
38. MALAWAK BA ANG LUGAR NA SAKOP NG INDOCHINA?
39. PAANO NASAKOP NG FRANCE ANG COCHIN CHINA?
40. NAGING MAHALAGA BA ANG MGA NAGANAP SA PAGITAN NG VIETNAM AT FRANCE NOONG 1862? ANO ANG NAGING BUNGA NITO?

ARALIN 22: MGA EPEKTO NG IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO SA ASYA

1. ANU-ANO ANG NAGING EPEKTO NG PANANAKOP NG MGA PORTUGUESE SA TIMOG AT TIMOG SILANGANG ASYA?
2. MAGBIGAY NG MGA EPEKTO NG PANANAKOP NG MGA ESPANYOL SA PILIPINAS.
3. ANU-ANO ANG NAGING EPEKTO NG PANANAKOP NG DUTCH SA MOLUCCAS?
4. ANO ANG IMPLIKASYON NG PAGTATAYO NG RILES NG TREN SA INDIA?
5. BAKIT TINAWAG NA DI-PANTAY ANG MGA KASUNDUAN NA NILAGDAAN NG CHINA? ANU-ANO ANG NAGING EPEKTO NITO SA CHINA?
6. ANU-ANO ANG NAGING PAGBABAGO SA TIMOG SILANGANG ASYA?
7. ANO ANG IBIG SABIHIN NG MANDATE SYSTEM?
8. PAANO BINAGO NG KRISTIYANISMO ANG PAMUMUHAY NG MGA PILIPINO?
9. MAHALAGA BA ANG PAGKAKAROON NG SENTRALISADONG PAMAHALAAN? BAKIT?
10. PAANO MO PAHAHALAGAHAN ANG REAKSIYON NG MGA ASYANO SA IMPERYALISMONG KANLURANIN?
11. IBIGAY ANG KAHULUGAN NG MGA SUMUSUNOD: REKADO, DUTCH AT MONOPOLYO.
12. LUBHA BANG NAHIRAPAN ANG REHIYON SA ASYA NA UNANG NAKARANAS NG KOLONYALISMO SA ILALIM NG PORTUGUESE? PAANO ITO NANGYARI?
13. PAANO NAPAKASAKAMAY NG PORTUGUESE ANG MOLUCCAS?
14. BUKOD SA PANANAKOP NG MGA LUPAIN, ANO PA ANG NAGING MISYON NG MGA PORTUGUESE SA ASYA?
15. NAGING MAGALING BA ANG MGA PORTUGUESE SA KANILANG PAGPAPLANO PARA MAGING GANAP ANG KANILANG MONOPOLYO SA KALAKALAN? ANO ANG KINAHINATNAN NITO?
16. MAKATARUNGAN BA ANG UNANG OBSERBASYON NG MGA ESPANYOL SA PILIPINAS? SA MGA PILIPINO?
17. ANO ANG REDUCCION?BAKIT IPINATUPAD NG MGA ESPANYOL ANG REDUCCION SA PILIPINAS?
18. PAANO BINAGO NG MGA ESPANYOL ANG PAMUMUHAY NG MGA SINAUNANG MAMAMAYAN NG PILIPINAS SA PAMAMAGITAN NG PAGLIKHA NG MGA PUEBLO?
19. MAY SULIRANING PANG-EKONOMIYA BANG KINAHARAP ANG MGA PILIPINO SA ILALIM NG PAMAHALAANG KOLONYAL NG SPAIN? ISA-ISAHIN ANG MGA ITO.
20. NAGING KAPAKI-PAKINABANG BA ANG DUTCH EAST INDIA COMPANY SA MGA DUTCH? IPALIWANAG.
21. SA ANU-ANONG BANSA SA ASYA NAKIPAG-UGNAYAN ANG MGA DUTCH? PAANO ISINAGAWA ITO?
22. NAGING MAHALAGA BA ANG RESTRIKSYON NA IPINATUPAD NG MGA DUTCH SA PRODUKSYON NG PAMPALASA? IPALIWANAG.
23. NAGING MATAGUMPAY BA ANG NETHERLANDS SA PAGPAPADALA NG KABABAIHANG DUTCH SA ASYA? BAKIT?
24. BAKIT NAKAPASOK ANG MGA ENGLISH SA INDIA?
25. BAKIT NAPALIPAT ANG SENTRO NG GAWAING PANGKABUHAYAN SA INDIA SA MGA LUGAR NA MALAPIT SA DAGAT?
26. KAPAKI-PAKINABANG BA ANG  PATAKARANG IPINATUPAD NG MGA ENGLISH NA NAGPABAGO SA KULTURANG INDIAN?
27. BAKIT NAKIPAGKASUNDO ANG CHINA SA MGA AMERIKANO NOONG 1843? PAANO ITO GINAWA?
28.PAANO NAPASAILALIM ANG MALAKING BAHAGI NG MANCHURIA SA PAMAHALAANG RUSSIA?
29. BAKIT TINAWAG NA DI-PANTAY NA KASUNDUA ANG MGA KASUNDUANG NILAGDAAN NG CHINA?
30. MABUTI BA ANG NAGING EPEKTO NG PAGLAGDA NG CHINA SA DI-PANTAY NA KASUNDUAN?
31. PAANO NAGKASUNDO SA HATIAN SA TERITORYO ANG MGA ENGLISH AT DUTCH SA TIMOG SILANGANG ASYA NOONG 1824?
32. NAGKAROON BA NG PAGBABAGO SA ANYO ANG REHIYON DAHIL SA IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO?
33. NAGBAGO BA ANG KOMPOSISYONG ETNIKO NG MGA TAGA-TIMOG SILANGANG ASYA?
34. DUMAGSA BA SA REHIYON ANG MGA TSINO AT INDIAN NA MANGANGALAKAL, MAGSASAKA AT MANGGAGAWA?
35. KAILAN TULUYANG BUMAGSAK SA KAMAY NG MGA KANLURANIN ANG KANLURANG ASYA?
36. BAKIT HULING BUMIGAY ANG KANLURANG ASYA SA MGA EUROPEO?
37. PAANO IPINAIRAL ANG MANDATE SYSTEM SA KANLURANG ASYA? MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA.

ARALIN 23: ANG MGA BANSANG ASYANO NA HINDI NASAKOP NG MGA KANLURANIN

1. BAKIT MAHALAGA SI HARING CHULALONGKORN SA KASAYSAYAN NG THAILAND?
2. BAKIT PINAG-INTERESAN NG CHINA AT JAPAN ANG KOREA?
3. PAANO MAKIKILALA ANG ISANG MAGALING NA LIDER? SINO SA MGA LIDER SA ASYA O SA BANSA ANG MAITUTURING NA MAGALING NA LIDER? IPALIWANAG.
4. SA ANONG PANGYAYARI NAPATUNAYAN NG MGA NAGING PINUNO NG KOREA ANG KANILANG KARAPATAN SA PAGGAWA NG DESISYON?
5. ANO ANG IYONG MAITUTULONG UPANG MAPANATILI ANG KATATAGAN NG BANSA?
6. IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD: IMPERYALISMO, KASARINLAN, BANYAGA, HERMIT KINGDOM, DAEWONGUN AT GOJONG.
7. PAANO PINATATAG NG IBA'T IBANG HARI ANG THAILAND? PAANO NILA ISINAGAWA ITO?
8. PAANO NAPANATILI NG THAILAND ANG KANYANG KALAYAAN LABAN SA MGA BANSANG KANLURANIN?
9. SINU-SINO ANG HARING NAMUNO SA PANAHON NG GININTUANG PANAHON NG KOREA? BAKIT TINAWAG ITONG GININTUANG PANAHON NG KOREA?
10. BAKIT TINAGURIANG HERMIT KINGDOM ANG KOREA?
11. PAGHAMBINGIN ANG THAILAND AT KOREA SA PARAANG GINAMIT NILA SA PAGPAPANATILI NG KANILALINLAN MULA SA MGA KANLURANIN. ANO SA PALAGAY NINYO ANG HIGIT NA EPEKTIBONG PARAAN? IPALIWANAG.

ARALIN 24: NASYONALISMONG ASYANO

1. ANO ANG NASYONALISMO?
2. ANO ANG MAHAHALAGANG PANGYAYARI NA NAGBIGAY-DAAN SA PAG-USBONG NG NASYONALISMO?
3. BAKIT DUMAMI ANG DAMDAMING MAKABANSA?
4. ANU-ANO ANG PAMAMARAANG GINAMIT NG MGA ASYANO TUNGO SA PAGKAKAMIT NG KALAYAAN?
5. SINO SI MAO ZEDONG?
6. ANO ANG NAGING TUGON NG SHOGUNATONG TOKUGAWA SA PAGPASOK NG KRISTIYANISMO?
7. SINO SI MOHATMA GANDHI?
8. ANU-ANO ANG LAYUNIN NG KILUSANG REPORMA?
9. PAGHAMBINGIN ANG PAMAMARAAN NG PAGKAMIT NG KALAYAAN NG MALAYSIA AT BURMA SA ISANG BANDA AT NG VIETNAM AT INDONESIA SA KABILANG BANSA.
10. ANO ANG NAGING PANGARAP NG MGA KALAHING MONGOL NI GENGHIS KHAN?
11. PAANO MAIPAPAMALAS ANG PAGMAMAHAL SA BANSA SA GITNA NG KINAKAHARAP NA MGA SULIRANIN NITO?
12. ANONG GAWAIN NG ISANG KARANIWANG MAMAMAYAN ANG MAITUTURING NA ISANG KABAYANIHAN? IPALIWANAG.
13. IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD: SIGLO, SHOGUNATO, IMPERYALISMO, NASYONALISMO, DEMOKRASYA, EMPERADOR, KOLONYALISMO AT REBOLUSYON.
14. NAGING MAIGTING BA ANG IMPERYALISMONG IPINAMALAS NG MGA KANLURANIN SA REHIYON? IPALIWANAG.
15. MAY MGA REBELYONG NAGANAP SA CHINA BUNGA NG IMPERYALISMONG KANLURANIN. IBIGAY ANG DAHILAN AT KINAHINATNAN NG MGA NATURANG REBELYON.
16. PAANO NAHATI ANG CHINA SA DALAWANG MAGKATALIWAS NA IDEOLOHIYA SA PAGPASOK NG IKA-20 SIGLO? NAGING MALAKING SULIRANIN BA ITO? IPALIWANAG.
17. MODELO BANG LIDER SINA SUNYAT SEN AT HENERAL CHIANG KAI SHEK? ANONG PAPEL ANG KANILANG GINAMPANAN SA KASAYSAYAN NG CHINA? ISALAYSAY ANG KANILANG GINAWA PARA SA KANILANG BANSA.
18. NAGWAGI BA ANG KOMUNISMO SA CHINA? PATUNAYAN.
19. TUMUTOL BA ANG SHOGUNATO NG JAPAN SA PAGPASOK NG MGA KANLURANIN SA BANSA? BAKIT?
20. BAKIT BUMAGSAK ANG PAMAHALAANG SHOGUNATO SA JAPAN? NAGING MAKABULUHAN BA ANG PANGYAYARING ITO SA MGA HAPONES? BAKIT?
21. PAANO NAGING MAUNLAD NA BANSA ANG JAPAN?
22. PAANO NAPATUNAYAN NA NAGING MALAKAS NA BANSA ANG JAPAN?
23. PAANO NAKINABANG ANG MGA ENGLISH SA INDIA?
24. MAY MGA IPINATUPAD ANG MGA ENGLISH NA HINDI KATANGGAP-TANGGAP SA MGA INDIAN. MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA.
25. MAY MGA PANGYAYARI BA NA NAGPASIDHI SA ALITAN NG MGA ENGLISH AT INDIAN? ISALAYSAY ANG MGA PANGYAYARI.
26. MAY MGA BATAYAN BA SA HATIAN NG NASYONALISMO SA INDIA? PAANO ISINAGAWA ITO?
27. NAGING MAHALAGA BA ANG PAPEL NA GINAMPANAN NI MOHANDAS GANDHI SA KASAYSAYAN NG INDIA? BAKIT SIYA TINAWAG NA MAHATMA?
28. MAHALAGA BANG PAPEL ANG GINAMPANAN NINA JAWAHARLAL NEHRU AT MOHAMED ALI JINNAH PARA MATAMO NG KANILANG BANSA ANG KALAYAAN?
29. BAKIT HINDI NAGING MAAGA ANG PAGDATING NG IMPERYALISMO SA KANLURANG ASYA?
30. KAILAN NAKALASAP NG IMPERYALISMONG KANLURANIN ANG KANLURANG ASYA?
31. PAANO NAGSIKAP ANG MGA BANSA SA KANLURANG ASYA PARA MAKAMTAN ANG MINIMITHING KALAYAAN? MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA.
32. NAKABUTI BA ANG PAGBABALIK NG MGA JEW O ISRAELITE SA REHIYON? IPALIWANAG.
33. NAGING KAPAKI-PAKINABANG BA SA MGA ISRAELITE ANG PAGKAKATATAG SA REPUBLIKA NG ISRAEL?
34. IBA-IBA BA ANG ANYO NG NASYONALISMO NA NABUO SA TIMOG SILANGANG ASYA? MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA.
35. HINDI BA MAGANDA ANG REAKSIYON NG MGA PILIPINO SA PANANAKOP NG MGA ESPANYOL SA PILIPINAS? BAKIT?
36. ISA-ISAHIN ANG MGA NAGANAP SA PILIPINAS SA PAGDATING NG IKA-19 NA SIGLO. NAKABUTI BA ITO PARA SA MGA PILIPINO? IPALIWANAG.
37. PAANO IPINAMALAS NG MGA ILUSTRADO ANG KANILANG NASYONALISMO?
38. PAANO NAKAMTAN NG PILIPINAS ANG KALAYAAN?
39. BAKIT NAKALIGTAS SA KOLONISASYON ANG THAILAND?
40. PAANO NAKAMTAN ANG KALAYAAN NG SUMUSUNOD NA MGA BANSA: MALAYSIA, BURMA O MYANMAR, INDONESIA AT VIETNAM.
41. MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA NA NAGBUNSOD SA GAWAING NASYONALISMO SA HILAGANG ASYA.
42. ANO ANG KATAYUAN SA KASALUKUYAN NG MGA BANSA NA SAKOP NG HILAGANG ASYA?

ARALIN 25: ANG ASYA AT ANG DALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG

1. ANO SA TINGIN MO ANG DULOT NG DIGMAAN SA MAMAMAYAN?
2. ANU-ANO ANG EPEKTO NG UNANG DIGMAANG PAGDAIGDIG SA MGA ASYANO?
3. BAKIT ITINATAG ANG LEAGUE OF NATIONS?
4. BAKIT LALONG NAGING MILITARISTIKO ANG JAPAN MATAPOS ANG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
5. ANO ANG LAYUNIN NG JAPAN SA PANANAKOP? PAANO NIYA ITO BINIGYANG-KATWIRAN?
6. BAKIT HINDI NAKUHA NG JAPAN ANG SALOOBIN AT SUPORTA NG MGA TAGA-TIMOG SILANGANG ASYA?
7. PAANO NAPABILIS NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG ANG PAGLAYA NG MGA BANSA SA TIMOG AT TIMOG SILANGANG ASYA?
8. PAANO IPINAKITA NG MGA ASYANO AG PAGMAMAHAL SA KANILANG BANSA SA PANAHON NG DIGMAAN?
9. PATUNAYAN NA WALANG PANALO SA ANUMANG DIGMAAN.
10. IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD: DIGMAAN, KILOS-PROTESTA, KAALYADO, MILITARISASYON, MANDATO, RACIAL EQUALITY, KASUNDUAN AT AXIS POWER.
11.  ANU-ANO ANG KAGANAPAN SA ASYA BAGO SUMIKLAB ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
12. MALAKI BA ANG NAGING PAPEL NG HINDUISM AT ISLAM SA PAGTATAGUYOD SA KILUSANG NASYONALISMO SA INDIA? IPALIWANAG.
13. BAKIT SUMIKLAB ANG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG? ANU-ANO ANG NAGING EPEKTO NITO?
14. ANO ANG KAGANAPAN SA MGA BANSANG ASYANO PAGKATAPOS NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
15. BAKIT NAGKAROON NG KASUNDUAN ANG MGA BANSA PAGKATAPOS NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG? TUNGKOL SAAN ITO?
16. ANU-ANO ANG PANGYAYARING NAGBIGAY-DAAN SA PAGSIKLAB NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
17. BAKIT HINDI SINUPORTAHAN ANG JAPAN NG MGA BANSANG NASAKOP NITO SA IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG?
18. PAANO NAAPEKTUHAN NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG ANG MGA BANSANG KOLONYA NG MGA KANLURANIN AT JAPAN NA SUMAKOP SA ILANG BANSANG ASYANO?

ARALIN 26: ANG MGA PAGPUPUNYAGI NG KABABAIHAN SA ASYA

1. BAKIT BA KAILANGAN PANG IPAGLABAN NG KABABAIHAN ANG DALAWANG KARAPATANG KARANIWAN NAMANG IBINIBIGAY SA KALALAKIHAN?
2. ANO ANG DALAWANG ANYO NG PAKIKIBAKA NG KABABAIHAN?
3. BAKIT HINDI MASYADONG NABIBIGYANG-PANSIN ANG KABABAIHAN SA KASAYSAYAN?
4. ANU-ANO ANG SULIRANING KINAKAHARAP NG MGA SUFFRAGIST BAGO NAKUHA ANG KARAPATANG BUMOTO NOONG 1937?
5. ANO ANG PAPEL NI ICHIKAWA FUSAE SA KILUSANG SUFFRAGIST SA JAPAN?
6. MAGBIGAY NG DALAWANG BATAS NA NAGPABUTI SA KALAGAYAN NG MANGGAWANG KABABAIHAN SA INDIA.
7. ANO SA PALAGAY MO ANG PINAKAMALAKING HAMON SA KABABAIHAN SA KASALUKUYAN?
8. DAPAT BANG PALAWAKIN ANG KARAPATANG PULITIKAL AT PAGKAKATAONG PANGKABUHAYAN NG KABABAIHAN? PANGATWIRANAN.
9. IPALIWANAG ANG MGA SUMUSUNOD: KATALONAN, KILUSAN, KOLONYALISMO, PAKIKIBAKA, PATRIYARKAL, PEMINISMO, REPORMA, SUFFRAGIST AT TAGAPAGTAGUYOD.
10. PAGHAMBINGIN ANG DALAWANG ANYO NG PAKIKIBAKA NG KABABAIHAN SA ASYA.
11. MAKATARUNGAN BANG IPAGLABAN ANG MGA ITO?
12. BIGYANG-PUNA ANG MGA NAMAMASID SA KALAGAYAN NG KABABAIHAN SA ASYA SA KASALUKUYAN.
13. IPALIWANAG KUNG ANO ANG KILUSANG SUFFRAGIST.
14. ILARAWAN AT BIGYANG-KATWIRAN ANG ADHIKAIN NG MGA PEMINISTA.
15. NAGING MATAGUMPAY BA SA PAGKAMIT NG KANILANG LAYUNIN ANG KILUSANG LAYUNIN ANG KILUSANG SUFFRAGIST? PATUNAYAN.
16. BAKIT TINUTULAN NG SENADO NG PILIPINAS NOONG PANAHON NG AMERIKANO ANG PAGBIBIGAY SA KABABAIHAN NG KARAPATANG BUMOTO?
17. PAGHAMBINGIN ANG ASOCIACION FEMINISTA FILIPINA AT ASOCIACION FEMINISTA ILONGA.
18. IPALIWANAG ANG BAHAGING GINAMPANAN NINA CONCEPCION FELIX AT PURA VILLANUEVA KALAW SA MGA ASOSASYONG NABANGGIT.
19. NAKUHA BA NG KILUSANG SUFFRAGIST ANG SUPORTA NG KONGRESO? BAKIT?
20. MASASABI MO BANG MAKA-KILUSANG SUFFRAGIST SINA GOBERNADOR FRANK MURPHY AT MIGUEL CUENCO? PATUNAYAN.
21. MAY KAUGNAYAN BA ANG PANINIWALANG CONFUCIAN SA MABABANG PAGTINGIN SA KABABAIHAN? PANGATWIRANAN.
22. BAKIT NAPABANTOG SI ICHIKAWA FUSAE? NARARAPAT BA SIYANG HANGAAN NG KABABAIHAN? BAKIT?
23. MAY KAUGNAYAN BA ANG SEKTOR NG MILITAR SA JAPAN SA PAGKAANTALA NG PAGKAMIT NG KABABAIHAN NG KARAPATANG BUMOTO SA KANILANG BANSA? PATUNAYAN.
24. PAANO NAKATULONG ANG PANANAIG NG PWERSANG ALLIED SA JAPAN SA KARAPATAN BUMOTO NG MGA HAPONES?
25. ILARAWAN ANG KATAYUAN NG KABABAIHAN SA INDIA.
26. IPALIWANAG ANG MGA NAKATALANG REPORMANG PANLIPUNAN SA INDIA AT ANG MGA IDINULOT NITONG PAGBABAGO SA KATAYUAN NG KABABAIHAN SA BANSANG ITO:
A. INDIAN FACTORY ACT NG 1891
B. ALL INDIA COORDINATION COMMITTEE OF WORKING WOMEN
C. MINES ACT NG 1952
D. HINDU MARRIAGE ACT NG 1955
E. MATERNITY BENEFIT ACT NG 1961
27. PAGHAMBINGIN ANG DALAWA O TATLONG REPORMANG PANLIPUNAN SA INDIA AYON SA BENEPISYO O KAGINHAWAANG DULOT NITO.
28. NARARAPAT BANG MAGING IDOLO NG KABABAIHAN SI SAROJINI NAIDU NG INDIA? BAKIT?
29. MASASABI MO BANG MATAPOS NA ANG PAKIKIBAKA O KAMON SA KABABAIHAN TUNGKOL SA PAGTAMASA NG KANILANG MGA KARAPATAN? PATUNAYAN.
30. MATATAMO KAYA NG KABABAIHAN ANG KANILANG PAGPUPUNYAGING PAGKAPANTAY-PANTAY SA LIPUNAN? IPALIWANAG.
31. BAKIT MAHALAGA PARA SA KABABAIHAN NA MAGBUBUKLUD-BUKLOD AT MAGTATAG NG MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN?
32. ANO ANG MGA PANGKALAHATANG LAYUNIN NG MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN NA ITINATAG SA INDIA, PILIPINAS AT JAPAN?
33. IPALIWANAG ANG LAYUNIN NG SUMUSUNOD NG MGA KILUSANG PANGKABABAIHAN:
A. ALL INDIA WOMEN'S CONFERENCE
B. SHIJUFIN
C. GABRIELA
34. ANO ANG MASASABI MO UKOL SA PARTISIPASYON NG KABABAIHAN SA PAMAHALAAN?
35. GAANO KAHALAGA ANG KABABAIHAN SA WORK FORCE NG MGA BANSA SA ASYA?
36. SA IYONG PALAGAY, ANO ANG NARARAPAT NA GAWIN UPANG MAPABUTI ANG KALAGAYAN NG KABABAIHAN SA ASYA?Gabay sa Proyekto:

A. FORMAT!
1. Pabalat (title page) (Proyekto sa Ikatlong Markahan sa Araling Panlipunan II, Pangalan, Grade and Section, Guro)
2. Talaan ng Nilalaman (table of content)
3. Mga Tanong at Mga Sagot

B. SCHEDULE!
1. January 7, 2014 (Martes) Deadline ng Pagpapasa ng Proyekto (no extension policy)

C. POLISIYA! (SAGUTIN ANG MGA TANONG)
1. maaaring sulat-kamay o gumamit ng kompyuter.
2. ipapasa ng naka-folder o nakabalot na mukhang proyekto.
3. bawal kumopya sa kaklase (kanya-kanyang sagot)
4. bawal ipasa sa hindi petsa ng pagpapasa (kung gusto may paraan!)
5. bawal ang hindi kumpleto
6. bawal ipagawa kay nanay, tatay, ate o kuya, kapitbahay at iba pa.
7. bawal ang ayaw matuto!
8. ilalagay sa short bondpaper at short folder

64 (na) komento:

 1. Mga Tugon
  1. CARLA ROSANES poh at ur service OH MY GEE,, nakaka shoks VERYEY HAVAH ,,,,,,,,,,,, TODO NATOH,...! TODA HAYES LEVEL.. PAHIRAP GANERN.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Burahin
 2. mahaba habanq bakasyon para sa mahaba habanq proyekto

  TumugonBurahin
 3. Sir... sa kada Aralin po ba sa 1 page lang po ang gagamitin ??

  tska may Color Coding po ba ung Folder ??
  short po ba or long ang Folder ?


  Ganda ng Background Music ng blog nyu sir ah .. :)


  -Richard Ilumin Amoguis
  -VIII-Chrysolite

  TumugonBurahin
 4. Eto na yung Buong Assignment ng 3rd Grading ..

  -Richard Ilumin Amoguis
  VIII-CHRYSOLITE

  TumugonBurahin
 5. ` Sir NapakaDami.
  Hahaha. :))
  KeriiBells Yan. XD

  Merry X-Mas Sir Hah. :)
  Ang Ganda Ng Gift Mo Samen. XD :P

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. ` Sir , Panoo Yung Font , Size , Kulay ?
   Kame Po BahaLa ?

   Burahin
 6. PLUS THREE (3)
  Amelia Padsod
  Richard Amoguiz
  Eliza Marie Lareta

  Note: Ilalagay sa short bondpaper at short folder or kahit anong short cover ng bondpapers niyo... bahala kayo sa font, kulay at design :)

  TumugonBurahin
 7. sir ok lang yan kahit marami basta may matutunan matatapos rin yan sipag at tiyaga lang sa pag aaral

  TumugonBurahin
 8. sir long po ba o short >?>
  hand writing o print ???

  TumugonBurahin
 9. walang color coding yan sir?

  TumugonBurahin
 10. Tignan nyu nlng ung mga comment ni Sir .. ;-)
  pra masagut ung mga questions nyu po ...
  -Richard I. Amoguis
  VIII-Chrysolite

  TumugonBurahin
 11. sir sa kada aralin po ba 1page lang po ang ma coconsume ??

  -Richard Amoguis
  -8 Chrysolite

  TumugonBurahin
 12. sir sa kada aralin po ba 1page lang po ang ma coconsume ??

  -Richard Amoguis
  -8 Chrysolite

  TumugonBurahin
 13. Haaaay... MagpapakaBUSY Nga Muna Ako Ngayon Para Sa Project Na 'To.
  Goodluck Na Lang Saken, Sana Matapos Ko 'To Ng Maayos.. (Kasipagan ALERT!) XD
  ---
  Happy Christmas Guys! :)
  And Merry New Year! :D

  ~Ma. Anne Nicolle Salimbao :)
  ~ VIII-MALACHITE <3

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. whahaha .Goodluck ;-)
   whahaha .. :-D:-D


   -Richard I. Amoguis
   VIII-Chrysolite

   Burahin
 14. SIR PAANO YUNG MGA DI GAGAWA ANONG GAGAWIN MODUN?THANK YOU

  TumugonBurahin
 15. kaya natin gawin yan guys! :DD
  think positive! ^___^

  TumugonBurahin
 16. Kaya naten Yan KahiT marami .. Mag Tyaga Tayo Para Sa Grades din Yan . :)))
  :P

  TumugonBurahin
 17. Sir Isang Bond Paper Po ba Kada AraLin ?
  Tsaka aNong KuLay po ng FoLder ?
  sir ung sagOt po ba pwedeng nakahiwalang sa tanong ?
  bond paper sa tanong at isa papara sa sagot po ?
  Pede po ba un ?

  eun Lang ! saLamat Po ! :)

  _ cRissia Rufo
  - VIII - Malachite

  TumugonBurahin
 18. PLUS THREE (3)
  *-Chrysolite
  Amelia Padsod
  Richard Amoguiz
  Lyca Cledera
  Aldrin Javier
  Lemuel Lagusan
  Charmine Alteros
  Jp Gabuay


  8- Malachite
  Eliza Marie Lareta
  Nicole Salimbao
  Crissia Rufo

  8-Iolite


  Note: Ilalagay sa short bondpaper at short folder or kahit anong short cover ng bondpapers niyo... bahala kayo sa font, kulay at design :)

  TumugonBurahin
 19. OMG ! Ang dami pero okay lang yan kaylangang matuto ng mga ayaw matuto . :)) Diba sir ? :D

  TumugonBurahin
 20. sir this page is good for all student like us.maybe,other teacher must have like this on their own subject areas sa that even they don't understant lessons,they have some website to visite!
  thank you for this website!

  TumugonBurahin
 21. sir this page is good for all student like us.maybe,other teacher must have like this on their own subject areas sa that even they don't understant lessons,they have some website to visite!
  thank you for this website!

  sir cristopher fajardo po ito thanks!

  TumugonBurahin
 22. sir wala po akong mapili sa mga propile!
  ang hirap mag enter ng message!

  fajardo

  TumugonBurahin
 23. andami~ buti nalang yung iba nasa notebook na! sisimulan ko na para wala na kung gagawin sa new year :D

  8 - Malachite <3 XD

  TumugonBurahin
 24. haaaaaaaaaays ang haba

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. ang dami nga noh gagawa na agad acoh para matapos coh na..... malas nlng nang mga hindi alam na may project...dba sir?.....

   Burahin
 25. Sir ung sa PABALAT pwede po ba sa Lbas na lang ng Folder ilagay o sa Loob ?
  tsaka Sir pwede po bang Ihiwalay nalang ung Sagot sa Tanong ?
  tsaka Sir pwede din po bang may halong Sulat kamay at Kompyuter

  TumugonBurahin
 26. sir pwede po bah computerise at may halong sulat kamay?.... kada aralin po ba tig-isang bond paper?.. pwede rin po ba hiwalay ang tanong sa sagot sir?.... yon lng po salamat... ........ 8-malachite

  TumugonBurahin
 27. sir parang nagreview na rin kami eh!!!!!! pero ayos lang reviewer na rin sa darating na periodical test

  marife pamen

  8- malachite

  TumugonBurahin
 28. ANG DAMI NAMAN!!!!!!!


  JAE ANNE TABILE
  8- MALACHITE

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. ang HABA naman nito SIRRRRRRRRR ......... x'D

   - Ocenar , Jessica Mae :)
   - 8-Malachite

   Burahin
 29. sobrang haba naman sir pero ok lang yun marami kaming matutunan

  TumugonBurahin
 30. Ang dami Sir !

  Jovilene Olpato
  8-malachite

  TumugonBurahin
 31. OMG !!!
  Sir Ang HabaLong Po ^^
  Huhubells ;)) Pero Keri Ean

  Sir Tanong Lang Po ,
  Ung Kulay Po Ng Folder ??
  Tsaka Pedi Po Bang Mgkahiwalay Ang Sagot At Tanong ??

  Un Lang Po ;))
  Happy New Year Sir ;">

  Lilian Grace Matulin <33
  8 - Garnet ( Malachite )

  TumugonBurahin
 32. dami ng arte... kung nahihirapan e di wag gawin... simple lang!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  TumugonBurahin
 33. thank you po sir sa PROJECT na ito . dahil po kahit papano ay may napagkakaabalahan kami .. hahaha .
  @Chrysolite : Guys, tiis-tiis lg hahaha .. Magiging WORTH IT din lahat ng pagod natin pag dating ng bigayan ng GRADES Godbless Us all ang GoodLuck sa pagsagot
  -Theresa (8-chrysolite)

  TumugonBurahin
 34. Ang dami butinlng tapos n ako

  Ma.Theresa Natividad
  8-Malachite

  TumugonBurahin
 35. Whoo . Dame Neto Sir XD
  Push ko to x) Kerii yan :)

  -Grethel Tungcab
  - 8-Malachite

  TumugonBurahin
 36. PLUS THREE (3)
  *-Chrysolite
  Amelia Padsod
  Richard Amoguiz
  Lyca Cledera
  Aldrin Javier
  Lemuel Lagusan
  Charmine Alteros
  Jp Gabuay
  Christopher Fajardo
  Cindy Garcia
  Theresa Benedicto


  8- Malachite
  Eliza Marie Lareta
  Nicole Salimbao
  Crissia Rufo
  Kristal Padua
  Ireyn Padilla
  Lyn Sumampong
  Marife Pamen
  Lilian Grace Matulin
  Ma. Theresa Natividad
  Grethel Tungcab


  8-Iolite


  Note: Ilalagay sa short bondpaper at short folder or kahit anong short cover ng bondpapers niyo... bahala kayo sa font, kulay at design :)

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. Magbigay ng responsableng komento para makakuha ng three (3) points :)

   Burahin
 37. Wow ang dami nemen? -___-
  Pero ayus langs, para di bored this Christmas-break haha!
  Kaya naten to guys. AJA!!! :)

  - Noemae Destreza<3
  VIII- CHRYSOLITE :)

  TumugonBurahin
 38. Wushuu ! Dami . Tag-Aral Ako Nito .
  Sana Mabawasan Unti . HEHE Joke Lng :D


  -Joan Madronero
  -Chrysolite

  TumugonBurahin
 39. Sir pag mas maayos ba po at mas maraming design mas mataas ang grades?
  Thank you sir!!!!!

  Renee Allison G. Cuello
  8-Chrysolite

  TumugonBurahin
 40. Andami po sirr.
  Wohoho -___-
  Pero kakayanin! ;))
  Grade din yan  #miLka laraga
  8-emerald/malachite

  TumugonBurahin
 41. ang dami naman po sir .. pero ok lang po ..
  gagawa na po ako ng project.. hahaha.. an na po ang new year's resolution ko ..
  hahaha !!

  happy new year po !!!
  mikkee encarnado
  8- malachite/garnet

  TumugonBurahin
 42. Naging Masipag ako Sir sa Projext na to ah ? :))
  Matatapos Nako Unting tiis
  Para sa Grades to :P:P
  Para Pumasa din sa A,P :)

  TumugonBurahin
 43. Sir , Okey Lang po kahet marame ,saken ..
  kasi po pag marame , marame ka din pong matututunan
  sa pag sagot ng iyong katanungan sa sumusunod .
  Lalo na po sa mga hindi nag babasa ng aklat . xD
  Thank you po ..

  -Antonette Briones
  -8-Chrysolite

  TumugonBurahin
 44. PLUS THREE (3)
  *-Chrysolite
  Amelia Padsod
  Richard Amoguiz
  Lyca Cledera
  Aldrin Javier
  Lemuel Lagusan
  Charmine Alteros
  Jp Gabuay
  Christopher Fajardo
  Cindy Garcia
  Theresa Benedicto
  Noemae Destreza
  Joan Madronero
  Renee Allison G. Cuello
  Kenneth Ripalda
  Antonette Briones

  8- Malachite
  Eliza Marie Lareta
  Nicole Salimbao
  Crissia Rufo
  Kristal Padua
  Ireyn Padilla
  Lyn Sumampong
  Marife Pamen
  Lilian Grace Matulin
  Ma. Theresa Natividad
  Grethel Tungcab
  miLka laraga
  mikkee encarnado


  8-Iolite


  Note: Ilalagay sa short bondpaper at short folder or kahit anong short cover ng bondpapers niyo... bahala kayo sa font, kulay at design :)

  TumugonBurahin
 45. Sir may nakapagsabi po sakin na yung aralin 26 hanggang 15lang d w po yung sasagutan. Totoo po ba hanggang 36 po made yun eh.

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. sino ka? sino nagsabi na hanggang 15 ang sasagutan? mention it here para mabigyan ng award... hindi nakakatuwa e... nagbigay na ako ng guidelines... un ang susundin!!!!

   Burahin
 46. hala!!! ang dami nmn pla ng PROJECT sir.. kauuwi plng nmin s probinsya,, ga2wa plang aq .. mukhang hndi n tlga aq matatapos:"((

  -norelyn castro^.^ (chrysolite)

  TumugonBurahin
 47. bagong kaalaman para sa bagong markahan ^_^


  I pUSS muyan

  TumugonBurahin
 48. sir, sa Project Na Ito Magsspag AANg Mga Estudyante.. GOod Luck !!

  TumugonBurahin
 49. hahahaha Andami nmn po ata nito alanganin ako hehehe..

  TumugonBurahin