Miyerkules, Hunyo 26, 2013

Teaching Log: Araling Panlipunan Grade 8 #2


Manuel Luis Quezon High School
Caloocan City

Bilang ng Araw: (3)                                                                          Saklaw na Petsa: June 24-26, 2013

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pang-unawa at kahalagahan ng Heograpiya ng Asya.
Pamantayang Pagganap: Ang mga mag-aaral ay malalim na nauunawaan ang kahalagahan ng katangiang pisikal ng Asya.

I. NILALAMAN

A. Markahan: (1): Heograpiya ng Asya                    Aralin A: Katangiang Pisikal ng Asya
B. Sanggunian:
> Grade 8 Teaching Guide, pp: 1-5
> Batayang Aklat, pp: 2-32
C. Kagamitan: Mapa/Globo, batayang aklat, biswal, Journal, Larawan

II. PAMAMARAAN

A.      Alamin:
-          Panimulang Gawain: (balita/takda)
-          Journal Logging: (larawan, obserbasyon)
-          Gawaing Bahay: Geography of Asia (youtube), Klima ng Asya, Anyong Tubig at anyong Lupa ng Asya

B.      Paunlarin / Linangin:

-          Balik-aral: (globo, Rehiyon, Balita)
-          Pagbabalangkas: Rehiyon at katangi-tanging lugar sa Asya
-          Pagbasa at Pagsuri ng Datos: (Batayang aklat, pp: 2-32)
-          Pagtalakay sa Aralin:
a.       Editorial cartooning (katangiang likas ng Asya)
b.      Pamprosesong tanong: (gagawin ng mag-aaral base sa kanilang kagustuhan)

C.      Pagnilayan at Unawain:

-          Balik-aral: (balita, etc)
-          Pagbabalangkas: (diagram ng katangiang likas ng Asya)
-          Pagbasa at pagsuri ng datos: (photo essay)
-          Pagtalakay sa Aralin: (gaano kahalaga ang heograpiya ng Asya upang mabuo at umunlad ang mga kabihasnan nito?)

D.      Gawin / Ilipat:

(Ako na isang Asyano……………………………………….)

III. TAKDANG ARALIN:

1.       Geography of Asia
2.       Lokasyon, hugis, sukat at paghahati ng rehiyon ng Asya (graph)
3.       Basahin: batayang aklat pp. 2-32

2 komento: