Martes, Mayo 28, 2013

Teaching Log for Araling Panlipunan Grade 8 (K+12)

Republic of the Philippines
Department of Education
National Capital Region
Teaching Log for Araling Panlipunan Grade 8

Bilang ng Araw:_____                                                  Saklaw na Petsa:__________

Pamantayang Pangnilalaman:_______                           Pamantayang Pangkasanayan:_________
____________________________                            ________________________________
____________________________                            ________________________________

I. Nilalaman:

A. Markahan:_____;____________                           Aralin:_____;_____________________

B. Sanggunian:

          Grade 8 Learner's Module (LM) pp._____
          Grade 8 Teaching Guide (TG) pp._______
          Iba pang sanggunian:_________________

C. Mga kagamitang Panturo:

II. Pamamaraan:

A. Alamin (Know) (Explore)

     - Panimulang Gawain
     - Journal Logging
     - Gawaing Bahay

B. Paunlarin / Linangin (Process) (Firm-up)

     - Balik-aral
     - Pagbabalangkas
     - Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LM
     - Pagtalakay sa Aralin:
          a. Gawain_____pahina_____Petsa ng pagsagawa ng gawain:_____
          b. Gawain_____pahina_____Petsa ng pagsagawa ng gawain:_____
          c. Gawain_____pahina_____Petsa ng pagsagawa ng gawain:_____
          d. Gawain_____pahina_____Petsa ng pagsagawa ng gawain:_____
          e. Mga pamprosesong Tanong:

C. Pagnilayan at Unawain (Reflect and Understand) (Deepen)

     -Balik-aral
     -Pagbabalangkas (pwede ang graphic organizer)
     -Pagbasa at Pagsuri ng Datos sa LM:
     -Pagtalakay sa Aralin:
          a. Gawain_____pahina_____Petsa ng pagsagawa ng gawain:_____
          b. Gawain_____pahina_____Petsa ng pagsagawa ng gawain:_____
          c. Gawain_____pahina_____Petsa ng pagsagawa ng gawain:_____
          d. Gawain_____pahina_____Petsa ng pagsagawa ng gawain:_____
          e. Mga pamprosesong Tanong:

D. Gawin / Ilipat (Transfer)

III. Takdang Aralin / Gawaing Bahay

Aralin:_____ Gawain:_____
Sanggunian:
     Grade 8 Learner's Module (LM) pp._______
          Grade 8 Teaching Guide (TG) pp._______
          Iba pang sanggunian:_________________

3 komento:

  1. Gabay ng Guro sa Araling Panlipunan Grade 8

    TumugonBurahin
  2. oooooooooooooooooooo

    TumugonBurahin
  3. amffffffffff.............nice

    TumugonBurahin