Sabado, Agosto 20, 2011

Paglingon sa Pinanggalingan at pamamaalam!

Maaga akong nagising ngayon dahil kailangan kong gisingin at ihatid ang kapatid ko na isasama ng aking ate sa dati niyang eskwelahan sa Cubao (Lumen Cristi / Stella Maris College) kung hindi ako nagkakamali. Dito nag-aral ng kolehiyo ang ate ko sa kursong BSRE... kursong nakapokus sa pagtuturo ng salita ng Diyos para sa mga sagrado katoliko romano. Naging libre naman ang pag-aaral ng aking ate rito dahil maraming sumuporta na katekista at kaparian na kapalit ay tutulong ang ate ko sa aming simbahan kapag nakatapos... naglingkod naman siya nang matapos.

Sa eskwelahang ito nakilala niya ang pinuno ata ng kanilang tanggapan na nagturo sa kanila kung paano maging disiplinado at pahalagahan ang mayroon sa buhay at ang mismong buhay ng tao. Dito ibinahagi rin sa kanila ang mga dapat malaman sa likod ng bibliya at mga taong naglilingkod ng wagas para sa Panginoon. Dito rin nagkaroon ng pag-asa sa buhay ang ate ko dahil ang lugmok naming pamumuhay noon ay tila ba malapit nang magwakas. 

Kasabay din nito, nag-aral ako sa kolehiyo sa unang pagkakataon. Napadpad ako sa National College of Business and Arts at kumuha ng kursong AB-English. Iskolar ako rito subalit may kapalit naman ang pagiging iskolar ko dahil kailangan kong maglingkod sa eskwelahang iyon. May daily allowance naman kaming mga iskolar kaya okay lang na pumasok araw-araw. Subalit isang semester lang ang kinaya ko dahil hindi ko na natiis noon ang pressure ng pag-aaral, pamilya, environment, work at lovelife... hehehe

Balik ulit sa sentro ng usapan... sa pagkaka-alam ko babalik o bibisita muli ang aking ate sa kanyang naging eskwelahan dahil sa isang bagay... nais niyang bisitahin ang nakaratay at wala nang buhay niyang maestra. Nais siguro niyang magpasalamat sa mga tulong at biyayang kaalaman na ibinahagi sa kanila habang nandoon pa siya sa institusyon... well, Public school teacher naman siya ngayon at ibinabahagi ang kaalamang nakuha niya sa mga mabubuti at masasama niyang mentors noon. Pasasalamat na ring maituturing ang pagbisita niya ngayon... maaga siyang pumunta doon para kaunti pa lang ang tao at hindi magulo, at para na rin mas taimtim at hindi nakakahiya kung sakaling may tumulo sa kanyang mga mata habang nakatitig sa wala nang buhay niyang maestra.

Kilala ang maestrang iyon ng maraming taong nakaka-angat sa lipunan. Maging kaparian, kamadrehan, pulitiko, at iba pang pribadong tao na may "say" sa lipunan. Siguradong darating ang mga de-kotseng ito sa kanyang lamay. 

Mapalad ang taong may nagawang mabuti sa kapwa. Kahit pa man naging masungit siya habang nabubuhay para lamang maiparating ang displina sa iba, magandang gawain ito para sa huli may dadamay sa kanyang mga naiwang pamilya. Masayang maraming pumupunta sa iyong libing dahil nagpapakita ito kung gaano ka kahalaga sa mundo at nakakahinayang na ika'y aalis sa mundong ika'y kailangang-kailangan. Sabagay, kanya-kanyang panahon lamang yan, at ang matira, kung hindi matibay, matanda na!

Sino Ka man! para sa'yo itong Cake na ito bilang regalo at pabaon para sa iyong natapos na misyon sa mundong ito. Isang handa na simula bata hanggang sa pagtanda ay ninanais na makamtan ninuman lalo't ang mga walang pambili dahil salat sa buhay. Mapalad ka at makakapiling mo na ang tinatamasa ng lahat na makapiling sa kabilang buhay! Mabuhay ka sa kabilang buhay!
Walang komento:

Mag-post ng isang Komento